timovihavainen

Kun hyvät naapuruussuhteet katkesivat

Muuan venäläinen ystäväni lähetti hiljattain minulle lehtihaastattelunsa. Reportteri oli hieman ihmeissään kysynyt häneltä, oliko totta, että suomalaiset, joita oli pidetty sympaattisina ja mukavina naapureina, itse asiassa yhäkin kantavat kaunaa venäläisille ja salaa päin suorastaan synkästi vihaavat heitä.

Tällainen käsitys oli nyt syntynyt niistä kymmenistä uutisista ja artikkeleista, joissa kerrottiin, miten suomalaiset ryöstävät venäläisiltä heidän lapsensa ja käyvät niillä kauppaa. Lapset sijoitetaan suomalaiseen perheeseen, joka lyö niillä rahoiksi. Tämän barbaarisen politiikan ideana oli siis kulttuurinen kansanmurha.

Viattomiin lapsiin kohdistuneet rikokset olivat tietenkin kaikkein kuohuttavimpia, mutta lisäksi löytyi muutakin aineistoa vaikka millä mitalla. Imatralla esimerkiksi oli vandalisoitu venäläisten omistamia taloja törkeällä tavalla. Motiivina oli kansallisuusviha ja venäläisten asiamiehenä toiminut ihmisoikeusaktivisti, Helsingin yliopiston dosentti, oli todennut, ettei ollut juristin urallaan koskaan nähnyt mitään yhtä törkeää.

Ystäväni toppuutteli toimittajaa ja selitteli, että kansakuntien välit ovat aika monimutkainen asia. Jos nyt kaikenlaista ikävää tapahtuu, kuten uutiset todistavat, niin ei se vielä tarkoita sitä, että suomalaiset kantaisivat salassa puukkoa naapureidensa pään menoksi, eivät ainakaan kaikki. Oli historiassa ollut valoisiakin hetkiä ja kaikki suomalaiset eivät tietenkään olleet samanlaisia kuten eivät kaikki venäläisetkään.

Tämä haastattelu tehtiin melko hiljattain ja kuvastaa hyvin sitä odotushorisontin muutosta, mikä Venäjällä on Suomeen nähden tapahtunut. Venäläiset eivät ole vielä lakanneet tänne matkustamasta ja harvat taitavat tosissaan pelätä menettävänsä täällä lapsensa tai saavansa muuten osakseen vihamielisyyttä. Mutta monen mielessä Suomi ei enää ole sama kuin ennen, eikä tämä perustu heidän omaan kokemaansa, vaan lukemaansa.

Se mukava suomalainen, joka ei koskaan suuttunut eikä valehdellut, ei enää hallitse kansallisten stereotyyppien Suomi-osastoa. Nyt sinne oli ilmestynyt katala russofobi, joka kyllä mielellään rahastaa turisteja, mutta salaa vihaa heitä. Tämä saattaa olla jo historiallinen käänne, jota voidaan verrata 1800-luvulla tapahtuneeseen mielikuvien muutokseen.

On turha sanoakaan, että ne uudet stereotypiat Suomesta ja suomalaisista, joita Venäjällä on muutaman viime vuoden aikana markkinoitu, eivät ole syntyneet sattumalta, vaan täysin määrätietoisen työn tuloksena. Jokainen suomalainen tietää, mistä on kysymys.

Mutta vilkaiskaamme historiaan. Moni saattaa kuvitella, että ”ryssäviha” on ikiaikainen suomalainen ilmiö, joka on kulttuurissamme vallinnut jo kukaties keskiajalta saakka, ellei ole sitäkin vanhempi. Vaikka tässä perää onkin, ei mutkia kannata vetää liian suoriksi. 1800-luvun jälkipuoliskolla Suomen suuriruhtinaskunnan ja emämaan suhteet olivat suorastaan idylliset ja tämä oli molempien osapuolten kannalta mitä edullisinta.

Venäjä oli 1800-luvun jälkipuoliskolla suomalaisten mielikuvissa sangen pidetty ja arvostettu naapuri. Sitä pidettiin nimenomaan naapurina, koska raja suuriruhtinaskunnan ja emämaan välillä oli monessa suhteessa korkea ja suomalaiset kantoivat huolta siitä, että myös pysyisi sellaisena. Emämaan ylivoimaiset resurssit olisivat riittäneet Suomen tuhoamiseen ja se ymmärrettiin meillä hyvin. Joka tapauksessa, niin kauan kuin Venäjä vältti kajoamasta Suomen erityisasemaan, olivat suhteet ystävällisen hyvänsuopaiset. Suomalaisten lojaalisuus keisarikunnalle oli ainutlaatuista ja hallitsijat osasivat arvostaa tätä aina Nikolai Toiseen (Viimeiseen) saakka.

Nykyisen Suomen historiallisesta muistista on jo häipynyt se, miten hyvässä maineessa esimerkiksi Pietarin kaupunki suomalaisten keskuudessa oli. Tunnetusti siellä enimmillään asui liki kaksikymmentätuhatta suomalaista ja Inkerinmaan ja Kannaksen talonpojat ”suomalaistivat” kaupunkia vielä lisää. Suomalaisuuden merkitystä ei sinänsä kannata liioitella, saksalaisia oli kaupungissa kaksi kertaa enemmän ja heidän sosiaalinen asemansa ja sivistyksellinen merkityksensä oli vielä tätäkin paljon suurempi. Suomalaisia, lähinnä ruotsinkielisiä, palveli pääkaupungin viroissa ja armeijan yksiköissä samanaikaisesti vain muutama sata. Saksalaisten määrä oli moninkertainen.

Joka tapauksessa Pietari oli suomalaisten matkailijoiden silmissä loistava metropoli, jonka ihmeitä ei väsytty selostamasta kotimaan lehtien sivuilla. Vaikka matka Helsingistä Pietariin alkoi vuodesta 1870, rautatien valmistuttua olla monelle lähes jokapäiväinen rutiiniasia, riitti kaupungista aina kertomista suomalaisten lehtien sivuilla. Varsinaisten turistinähtävyyksien ohella eksoottisia spektaakkeleita olivat erilaiset hovijuhlat kulkueineen, laskiaisviikon karnevaalit, pääsiäisen kirkolliset rituaalit ja monet muut tapahtumat, Krasnoje Selon leirimanöövereistä Pavlovskin puistomusiikkitapahtumiin.

Suomalaisten lehtien kirjeenvaihtajat kirjoittivat vuoteen 1890 mennessä Pietarista yli seitsemänsataa artikkelia, joissa kuvattiin paitsi nähtävyyksiä ja merkittäviä tapahtumia, myös tavanomaista elämänmenoa ja venäläistyä ihmistä. Nämä kuvaukset, joihin jokainen voi nykyään internetin välityksellä tutustua, olivat kauttaaltaan ystävällisiä ja arvostavia. Itse asiassa kuvaukset suurkaupungin pimeistä puolista olivat erittäin harvinaisia. Sen sijaan ihasteltiin katujen siisteyttä ja liikenteen sujuvuutta, lumenluonnin tehokkuutta, ihmisten kurinalaisuutta ja kohteliaisuutta, poliisin hyvää käytöstä ja niin edelleen. Helsinkiin verrattuna Pietari esitettiin kunnallistekniikan mallikaupunkina ja sen asukkaiden käytöstä kuvattiin mallikelpoiseksi.

Luku sinänsä on venäläisen ihmisen kuvaus. Kliseet venäläisten ”leveästä luonteesta” ja lämpimästä tuttavallisuudesta osoittautuivat tosiksi myös näissä kuvauksissa. Pääsiäisyön suudelmat olivat suomalaisille eksoottinen esimerkki toisenlaisesta kulttuurista, jossa läheisyys konkreettisesti ulottui myös luokkarajojen yli. Hämmästyttävää kyllä, luokkarajat nähtiin Suomea matalampina Venäjällä, jossa maaorjuus oli vasta hiljattain lakannut. Venäläisten avoimuus ja kohteliaisuus esitettiin arvostettavina ominaisuuksina. Kielteisenä piirteenä esiintyi taipumus kiskoa pahaa-aavistamattomilta kovia hintoja ja vaatia juomarahoja.

Kirjeenvaihtajien todistuksen mukaan venäläiset tulivat suomalaisten kanssa hyvin toimeen. Kannaksella he olivat hyvin suosittuja, koska osallistuivat paikallisiin juhliin ja olivat avokätisiä myös erilaisissa rahankeräyksissä.

Suomalaiset taas olivat venäläisten tuonaikaisissa kuvauksissa monessa suhteessa esikuvallisia: rehellisiä, ahkeria, omanarvontuntoisia, sivistyneitä ja lainkuuliaisia sekä tavoiltaan yksinkertaisia. Umpimielisyys ja kostonhimoisuus nousivat esille harvalukuisten paheiden joukossa.

1800-luvun lopulla tähän hyvän naapuruuden ja ystävällisen tunteiden paratiisiin oli jo luikerrellut käärme. Venäjän nationalistiset voimat paheksuivat Suomen erityisasemaa ja vapaamielisiä laitoksia ja vaativat niiden hävittämistä. Lehdistöhyökkäys, jossa ei panoksia säästelty, jatkui itse asiassa vuosikymmeniä.

Suomalaisten näkökulmasta kyseessä oli kuolettavan vaarallinen uhka ja kun itse keisari Nikolai II:n hahmossa liittyi Suomen vihollisten rintamaan, oli välien lopullinen katkeaminen pian tosiasia myös kansalaisten tasolla. Suomesta alettiin kirjoitella venäläisiin lehtiin sensaatiomaisia, pilkallisia ja ylimielisiä artikkeleita. Niissä usein aivan mitättömiä pikkuseikkoja nostettiin esiin ja niistä tehtiin suuria esimerkkejä suomalaisten venäläisvastaisuudesta, raakuudesta ja sivistymättömyydestä.

Suomalainen isänmaallisuus leimattiin rikolliseksi separatismiksi. Erikoisesti kunnostautui 1900-luvun alussa Okrajny Rossii-lehti, joka julkaisi myös suuren määrän suomalaisvastaisia pamfletteja. Niissä ei kaihdettu leimaamasta koko Suomen kansaa luihujen pettureiden ja loiseläjien joukkioksi.

Kun vastakohtaisuus kärjistyi suomalaisten kieltäydyttyä noudattamasta laittomina pitämiään määräyksiä, oltiin ennen pitkää tilanteessa, jossa jo vuodatettiin verta. Kuolonuhrien määrä jäi yllättävän vähäiseksi, mutta tämä johtuu ennen muuta siitä, että Suomi itsenäistyi ennen kuin enemmän ehti tapahtua.

Edellä on puhuttu vain ”suomalaisista” ja ”venäläisistä”. Itse asiassa molemmat tietenkin jakaantuivat erilaisiin ryhmiin. Liberaali venäläinen mielipide puolusti koko ajan Suomea. Taantumuksellinen suunta sen sijaan vaati Suomen erityisaseman tuhoamista ja mustamaalasi parhaansa mukaan sekä Suomen poliittisia ja yhteiskunnallisia oloja että sen kansaa.

Kuvaava esimerkki on Rossija-lehden kirjoitus ”Ihmistavarat” vuodelta 1910. Siinä oikeistolainen kirjoittaja kuvasi suomalaista huutolaisjärjestelmää käyttäen lähteenään suomalaisia työväenlehtiä. Jälkimmäiset etsivät parhaansa mukaan tuon ajan sosiaalihuollosta epäkohtia, joita toki löytyikin. Rossija-lehden kirjoittaja olisi kyllä löytänyt paljon pahempaa kurjuutta itse emämaasta. Se, että hän etsi niitä Suomesta, liittyi ajan poliittiseen taisteluun.

Tuon ajan liberaalit lehdet kuvasivat Suomea maailman demokraattisimpana maana, jossa lakeja noudatettiin eikä korruptiota ollut. Siitä Venäjälläkin olisi ollut otettava oppia sen sijaan, että yritettiin tukahduttaa vapaus myös Suomessa. Argumentti oli pirullisen osuva ja niinpä taantumukselliset yrittivät osoittaa, ettei Suomi suinkaan ollut esikuvallinen eivätkä sen asukkaan lainkuuliaisia ja rehellisiä. Kaikki, mikä saattoi edesauttaa tällaisen kuvan syntymistä Suomesta, otettiin siekailematta käyttöön.

Vuosikymmenten lehdistökampanja aiheutti tietenkin vastavaikutuksen. Vuonna 1917 oli 1880-luvun suomalaisten kirjeenvaihtajien auvoinen Venäjä-kuva enää muisto vain. Venäjä esiintyi nyt laittomuuden, väkivallan ja valheellisuuden lähteenä, suurena sivistymättömänä barbariana, joka halusi väkisin painaa edistyneemmät reuna-alueet omalle tasolleen. Helmikuun vallankumouksesta alkanut sotilasmielivalta, joka vuoden loppua kohti vain paheni, sai nyt palvella koko Venäjän ja venäläisyyden symbolina.

Suomalais-venäläinen välirikko 1800 ja 1900-lukujen vaihteessa johtui tietenkin monenlaisista tekijöistä. Pelkkä sanomalehtikirjoittelu ei ollut sille riittävä syy, mutta on varmaa, että se sekä vaikutti ristiriidan syvenemiseen että niihin mielikuviin, jotka vastapuolesta konfliktin kestäessä syntyivät. Journalistit, jotka ajoivat lyhytnäköistä puoluepolitiikkaa lehdistön avulla sen sijaan, että olisivat pyrkineet objektiivisuuteen, olivat osaltaan syyllisiä välirikkoon. He vaikuttivat suoranaisesti siihen, että naapurikansojen välille aukesi kuilu, jonka umpeutumiseen kului lähes vuosisata.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

16Suosittele

16 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (114 kommenttia)

Pekka Iiskonmaki

Historiassa tosiaan moni elää. Minä elän nykypäivää ja en ymmarrä miksi minun pitäisi olla venäläisten ylin ystävä? Onko ystävä lahjoittanut jotain minulle tai suomalaisille?

Kerro Timo minulle jokin aihe suureen ystävyyteen. Kauppa on kauppa ja siinä käytetään yhteisesti sovittua vastinetta kompensaationa.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Paasikivi: "Kansanedustaja menee nyt käymään kotonaan, ottaa karttapallon, ja katsoo siitä, missä Suomi sijaitsee."

Ossi Onni Vastaus kommenttiin #28

Kekkosen tulkinnat ovat aika kaukana Paasikiven vastaavista.

Miten paljon Kekkosen touhuihin sitten lie vaikuttivat vain oma kunnianhimo ja haave Viipurin palautuksesta? Koko maan piti olla k**i sukassa, jotta Hänen kabinettineuvottelunsa onnistuisivat.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #37

"Kekkosen tulkinnat ovat aika kaukana Paasikiven vastaavista."

Niin erosivat Paavalinkin tulkinnat Jeesuksen vastaavista ja Leninin tulkinnat Marxin vastaavista. Se, että aika muuttuu, tarkoittaa, että tulkintoja pitää muuttaa. Tätä sanotaan tai voidaan sanoa myös dialektiikaksi.

Ossi Onni Vastaus kommenttiin #75

Mutta maantiede ei muutu ajan mukana.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

"Jokainen suomalainen tietää, mistä on kysymys"

Vahvistatko siis professorina tämän intuition todenperäisyyden?

- Itseäni "ilahduttaa" tämä uusi Venäjän ja USA:n välinen lapsikiista. Suomi ei näköjään ole erikoistapaus, kyseessä taitaa olla kokonaisvaltainen Venäjän sisäänpäinkääntyminen?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Sata vuotta sitten oli kait kysymys koko Venäjän laajuisesta politiikasta, mikä koski kaikkia ei-venäläisiä kansoja. Onko nyt kyse siis lähiulkomaapolitiikasta?

Jukka Palo

Joko Campoy sai lapsensa takaisin vai kävikö ulkoasiainministeriö sieppaamassa Yhdysvalloista?

Käyttäjän tuominen2012jsn kuva
Timo Tuominen

Tämä kirjoitus osoittaa, kuinka merkittävä rooli medialla, "neljännellä valtiomahdilla", onkaan todenmukaiseen pyrkivän kuvan välittymisessä.

"Tuon ajan liberaalit lehdet kuvasivat Suomea maailman demokraattisimpana maana, jossa lakeja noudatettiin eikä korruptiota ollut." Suomella on kunniakas historia.

Käyttäjän Enologi kuva
Aki Pulli

Ennemmin kannattaisi huolestua ja miettiä, mihin tämä johtaa jatkuessaan. Viimeksi seurauksena oli venäläistämispolitiikka, Bobrikoff, ja lopulta bolshevikkivallankaappaus, joka omaksui aikaa myöten saman sisäänpäinkääntyneen ksenofobian mikä oli ollut slavofiilien agendassa. Uskonto vain vaihtui marksismi-leninismiksi.

Nykypelillä aivan sama trendi voi olla seurauksena jos Venäjän vapaamieliset voimat jäävät alakynteen. Sen verran vakavasti Venäjän tiedonvälityksessä ja politiikassa etiikka huorataan opportunismille, että mitä tahansa voi keskipitkäällä aikavälillä odottaa.

Jukka Palo

Ja mitä ajattelit tehdä sen hyväksi, että Venäjän liberaalit selviäisivät Kansallisesta Kokoomuksestaan, Yhtenäisestä Venäjästä?

Liberaalien ongelma on siinä, että heidät liitetään Venäjällä sisäpoliittisesti korruptoituneisiin lännen agentteihin, eräänlaisiin hodorkovskeihin, joiden uskotaan yksityistävän Venäjän kansallisvarannon, öljy- ja maakaasukentät, Yhdysvaltoihin tai joiden uskotaan kykenevän ostamaan miljardeillaan Venäjän valtakunnanduuma, jolloin Venäjästä tulisi aivan tavallinen korruptoitunut kehitysmaa ilman kansallista politiikkaa vapaakaupan hengessä.

Suomessa Venäjän asioista puuttuu politiikan tulkinta siksi, että Alma Media, Sanoma ja Yleisradio kieltäyvät lähettämästä heikkoja signaaleja pohdittaviksi ja siitä, että suomalaiset toimittajat uskovat karhun kanssa painiessaan olevansa myös kansallisella asialla.

Aikoinaan Venäjälle säädettiin sallittujen uskontojen laki, jota ei toimeenpantu edes yhdysvaltalaisperäisten herätysliikkeiden, Jehovan todistajien, helluntailaisten eikä baptistien osalta. Tätä kauhisteltiin uskonnon vapauden vastaisena. Venäjän hallituksen tavoitteena ei ollut kieltää herätysliikkeitä niin kuin lain mukaan pitäisi, vaan varoittaa Yhdysvaltoja olemaan rahoittamatta oranssivallankumousta uskonnollisten yhdistysten kautta.

Nyt tuon uskontolainsäädännön jälkeen on tämä USAID:n ja humanitaarisen työn rajoittaminen vuorossa. Senkin tarkoituksena on estää ostamasta Venäjän valtakunnanduumaa.

Venäjällä ei ole meneillään ensimmäinen ihmisoikeuksien kannalta epätasa-arvoinen lainsäädäntökierros, mutta lain tarkoituksena ei ole lain voimaansaattaminen, vaan pelottelu.

Venäjä ei ole oikein valmis yhteiskunta vakaaseen perustuslaillisuuteen, vaan siellä on aina tarjolla valtioterrorin pelottelumomentti, hieman samanlainen kuin Suomessa Leinon vangit tai sitten Paavo Lipposen aikainen Stasi-jahti.

Suomessa on arktiseen bysanttiin liittyviä piirteitä korporatiivisen korruption ja maan pienuudesta johtuvat keskitetyn hyvinvoinnin vuoksi,

Käyttäjän JaakkoKorpi-Anttila kuva
Jaakko Korpi-Anttila

Asiantunteva ja hyvä kirjoitus.

Puolin ja toisin ystävyyttä on harjoitettu monella tasolla. Esimerkiksi ennen Pietarissa aikuisviihdekulttuuri oli suomalaisten dominoima, nykyään Helsingissä venäläisten.

Näin sotaorpona mielelläni näkisin sen, että Venäjä tunnustaa ampuneensa Mainilan laukaukset ja siltä pohjalta palauttaa sotakorvaukset korkoineen indeksisidonnaisesti. Se olisi hyvä alku ystävyyden syventämiselle.

Aulis Mäkitalo

Venäjä aloitti Mainilan laukausten tekosyyllä talvisodan, jonka Suomi hävisi. Talvisodan johdosta ei hävinneelle Suomelle määrätty mitään rahallisia sotakorvauksia. Rauhansopimus osoitti näin epäsuorasti Venäjän aloitteellisuuden sodan syttymiseen.

Vuonna 1941 Suomi yhtyi "im Bunde" Saksan Barbarossa-hyökkäykseen Venäjälle tavalla jonka se oli yksityiskohtia myöten sopinut Saksan kanssa kevään 1941 aikana. Suomi hävisi tämänkin sodan. Suomelle määrättiin ankarat rahalliset sotakorvaukset, jotka koskivat vuonna 1941 alkanutta sotaa - eivät vuoden 1939 talvisotaa. Rauhansopimus osoitti näin epäsuorasti Suomen aloitteellisuuden vuoden 1941 sodan syttymiseen.

Molempien rauhansopimusten - sekä talvisodan että jatkosodan päättäneiden - sisältö oli voittaneen Venäjän hävinneelle Suomelle määräämä.

Käyttäjän JaakkoKorpi-Anttila kuva
Jaakko Korpi-Anttila

>>#10: ”Molempien rauhansopimusten - sekä talvisodan että jatkosodan päättäneiden - sisältö oli voittaneen Venäjän hävinneelle Suomelle määräämä.”

Eli siis vääryydellä ja kiristämällä aikaansaatu paperi.

Tähän on hyvä lisätä afrikkalaista filosofiaa ripaus:
Afrikassa aikoinaan lähetyssaarnaaja kyseli paikallisilta, mikä heistä on huono asia. Vastaus tuli heti, että kun naapurikyläläiset hyökkäävät kimppuumme ja ryöstävät meidän karjamme ja naisemme. No mikä sitten on hyvä asia, jatkoi saarnamies. Tietenkin se, että me hyökkäämme naapurikylään ja viemme heidän karjansa ja naisensa.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #20

Tyynellämerellä oli saari, jossa oli tapana ryöstää naapurikylän naisia tai emakoita. Naisen arvo oli neljä emakkoa.

Saarelle tuli lähetyssaarnaaja, joka opetti kristillisiä arvoja. Kylä, joka oli kärsinyt ryöstelystä, alkoi uskoa Jeesukseen Kristukseen, kun valkoinen mies ampui kiväärillä naapurikylän ryöstelijät ja rauha palasi.

Kun miesten aika ei mennyt enää sotimiseen, he saattoivat keskittyä oleelliseen: kutomiseen, joka oli tosimiesten arvostettua työtä, koska sitä tekivät reserviläiset.

Jukka Palo

"im Bunde" on valetta. Oikea termi on "im Verein".

http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/76766...

Kannattaa kysyä Sampo Ahdolta. Hitlerin puhe ei ollut salainen, vaan julkinen. Siitä huolimatta Suomessa akateemisen loppututkinnonkin suorittaneet edelleen toistavat asiaa siitä, että Adolf Hitler olisi 22.6.1941 sanonut "im Bunde" eikä "im Verein".

"Kun riittävästi toistaa valhetta se muuttuu totuudeksi."

- Joseph Goebbels -

Juhani Putkinen

Todellisuudessa Venäjä aloitti myös Jatkosodan Suomea vastaan alkaen 22.6.1941 kello 6.05:
http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/Kello...

Siten on täysin oikeutettua vaatia Venäjää maksamaan sotakorvaukset korkoineen takaisin Suomelle, sekä tietenkin parhaillaan Venäjän miehittämänä olevien Suomen alueiden palauttamista Suomelle - tyhjinä.

Käyttäjän Radisti kuva
Matti Pihlaja Vastaus kommenttiin #55

"Yksi barbarossasuunnitelman ensimmäisiä hyökkäystoimia -Leningradin satamaväylien miinoitus - jarjestettiin Suomen kautta tapahtuvana ja Suomeen palaavana lentopommituksena varhain aamulla 22. kesäkuuta.Saksalaisen lento-osasto KGr 806 oli lähtenyt Itä-Preussin Powehernistä. Sen johtokoneessa oli suomalainen tähystäjä kapteeni Pauli Erwi. Kello 3.45 suoritetun miinoituksen jälkeen koneet laskeutuivat Uttiin"

Lainaus on sotahistoriallisen aikakauskirjasta 20 vuodelta 2001.

Lisäksi saksalaiset oivat tehneet tiedustelu ja kuvauslentoja syvälle Neuvostoliitoon suomalaisilta kentiltä, Luonnetjärvi, Utti,Malmi. Lapissa mm Rovaniemi ja Petsamo.

Juhani Putkinen Vastaus kommenttiin #62

Niin, kyseinen lento ei lähtenyt Suomen alueelta vaan Saksan Itä-Preussista. Lentoreitti on ilmeisesti ollut Suomen eteläpuolitse ja hyökkäys tapahtunut Inkerinmaan kautta.

Esimerkiksi Utin kentälle laskeutui saksalaisia koneita ilman pommi- tai miinakuormaa ja lensi Utista ilman pommi- tai miinakuormaa Saksan Itä-Preussiin:
http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/lento...

Tämä siksi, että Suomi oli nimenomaan KIELTÄNYT Saksalta operatiiviset lennot Suomen alueelta ennen kuin Venäjä ENSIN hyökkää Suomen kimppuun. Saksan sodanjohto pyysi sittemmin lupaa aloittaa operatiiviset lennot Suomen alueelta vedoten Venäjän tekemiin pommituslentoihin 22.6.1941 ja Suomi antoi Saksalle sen luvan alkaen 25.6.1941 kello 00.00:
http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/Jatko...

Suomi asetti nimenomaiseksi ehdoksi sotaanlähdölleen että Venäjä ENSIN hyökkää Suomen kimppuun ja Venäjä hyökkäsi ENSIN alkaen 22.6.1941 kello 6.05:
http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/ehto_...

Tiedustelulennot eivät ole sotatoimia, niitä tehtiin runsaasti puolin ja toisin.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #73

Saksalaisten ensimmäinen lento-onnettomuus Suomessa tapahtui 22.6.1941, kun Leningradin satamaa pommittanut saksalainen Junkers Ju-88 -lentokone teki onnettoman laskun Utin kentälle ja vaurioitui.

Suomalaiset tarjosivat Itä-Preussista hyökkäämään lähteneille Junkers Ju-88 -hävittäjäpommittajille tukeutumisen suomalailla lentokentillä ja polttoainetankkauksen kotiinpaluuta varten.

Juhani Putkinen Vastaus kommenttiin #77

Entä sitten?

Suomen kentillä käy myötäänsä esimerkiksi NATO-maiden sotilaslentokoneita tankkaamassa, se EI ole sotatoimi.

Kukaan EI ole esittänyt todisteita siitä, että Suomen alueelta olisi hyökätty Venäjän alueelle ennen 22.6.1941 kello 6.05, josta alkaen Venäjä hyökkäsi Suomen kimppuun usein eri tavoin.

-----

On jännää, että nämä Venäjän puolesta ja Suomea vastaan kirjoittavat esiintyvät anonyymisti, siitäkin voi vetää tiettyjä johtopäätöksiä.

Väärällä nimellä esiintyminen on iljettävä petos.

Käyttäjän Radisti kuva
Matti Pihlaja Vastaus kommenttiin #86

Aikamoinen loukkaus meille jotka tällä kirjoitamme omilla nimillämme, minä ainakin olen sellainen. En yhtään epäile kirjoitella omalla nimelläni, enkä kirjoittaa siitä mitä olen lukeut, ne eivät ole minu kirjoittamiani kirjoja.

Totuus on Putkoselle ilmeisen vaikeasti sulatettava asia, mitä tulee suomen tekemisiin sodissa. Ilmeisesti suomalisilla ei ollut niitä keskitysleirejäkään, jotka Mannerheim itse antoi perustamiskäskyn.
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoim...

Linkistä löytyy kohta "HYÖKKÄÄJÄNÄ SUOMI"

Juhani Putkinen Vastaus kommenttiin #90

Mikä estää käyttämästä omaa tunnistettavaa kasvokuvaa ja todistamasta omalla nimellä kirjoittamista nettihenkkareilla, eli pankkitunnuksilla?

Uusi Suomi on foorumi nimenomaan omalla oikealla nimellä kirjoittaville.

Käyttäjän Radisti kuva
Matti Pihlaja Vastaus kommenttiin #91

Etkö ihan tosissaan muuta keksinyt kuin solvaamisen, eikö lehdellä ole tällaiseen loukkaukseen mitään sanottavaa, olen omala nimelläni kirjautunut käyttäjäksi.

Käyttäjän Radisti kuva
Matti Pihlaja Vastaus kommenttiin #91

Etkö ihan tosissaan muuta keksinyt kuin solvaamisen, eikö lehdellä ole tällaiseen loukkaukseen mitään sanottavaa, olen omala nimelläni kirjautunut käyttäjäksi.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #86

Minusta on maanpetos käyttää Suomessa vieraan vallan valtiovaltaa.

Juhani Putkinen Vastaus kommenttiin #97

Minusta on maanpetos toimia Venäjän puolesta Suomea vastaan.

Kerroinkin kauan sitten kotonani pyynnöstäni vierailleille Suopon virkamiehille, että jos tekisin Venäjän hyväksi sitä mitä teen Viron hyväksi niin mielestäni syyllistyisin maanpetokseen.

Kun käytännössä teen samaa kuin Suomen valtiovalta - auttaa Viron maanpuolustuksen rakentamisessa, niin olen Suomen valtion kanssa samalla puolen "barrikadia".

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #102

Minusta kannattaisi kysyä vaikka erkkituomioja hotmail.com :sta tai presidentti tpk.fi :stä, miten epäneutraalia ulko- ja puolustuspolitiikkaa puolueeton Suomi tekee.

Puolueettomassa maassa Lissabonin sopimuksen turvallisuuslausekkeen rajoituksin ovat kaikki ilmansuunnat rationaalisesti ja tunteilematta tarkasteltuina yhdenveroisina.

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä voi tehdä niin Kaitseliitissä http://uusweb.kaitseliit.ee/ , Hemvärnetissä http://hemvarnet.se/ kuin Rostossakin http://www.rosto.ru/ .

Näistä kolmesta sotilaallisin on Kaitseliit, jolla on aluepuolustusvastuuta Itä-Virossa.

Suomen Reserviupseeriliitolla, jota suunniteltiin valvontakomission aikana lakkautettavaksi kuin myös Suomalaisuuden liittoa ja Kokoomuspuolueen nuorteliittoa lakkautettavaksi, on toimivat suhteet joka ilmansuuntaan.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Reserviupseeri...

Miten lienee Reserviläisliiton laita?

Suomalainen sotilasvala sisältää nuorsuomalaisen (perutus)laillisen esivallan ajatuksen. Mikä tahansa Suomen valtioneuvosto, joka ei noudata perustuslakia, Lissabonin sopimusta tai Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusta, voi muodostaa laittoman esivallan, jonka jokaisen reserviläisen tulee sotilasvalanva velvoittamana ilmiantaa oikeuskanslerille tai lähipoliisille.

On valapattoutta palvella sellaista esivaltaa, joka ei ole sotilasvalan vaatimusten mukainen ja asettaa itsensä välikappaleeksi Pahuuden voimille.

http://www.promerit.net/

http://poliisirikollisena.wordpress.com/

Juhani Putkinen Vastaus kommenttiin #107

Tiedoksi, että Suomi EI ole puolueeton maa - ja hyvä niin.

Suomi ja Viro ovat osa demokraattisten länsimaiden perhettä - Venäjä sen sijaan on imperialistinen roistovaltio, demokraattisten maiden vihollinen.

Käyttäjän Radisti kuva
Matti Pihlaja Vastaus kommenttiin #97

Siellä kaivetaan metsäveljille uusia maakuoppia, ja jotkut kuskaa suomesta lapioita.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #55

Suomi voisi Venäjän avulla panna Saksan maksamaan Suomelle sotakorvaukset. Olimme voittajien puolella sotasyyllisinä 5.9.1944-9.5.1945.

Juhani Putkinen Vastaus kommenttiin #63

Mitä todennäköisimmin väärällä nimellä esiintyvä tyyppi yrittää taas olla vitsikäs, erittäin vakavalla asialla. Uuden Suomen Puheenvuorossa on tarkoitus esiintyä omalla oikealla nimellä ja omalla tunnistettavalla kasvokuvalla (kuten esimerkiksi Timo Vihavainen teki).

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #74

Miksi vähätellään niitä tuhoja, jotka Suur-Saksan valtakunta, Saksan liittotasavallan kansainvälis-oikeudellinen seuraajavaltio, teki Suomen alueella yllätyksenä ja pyytämättä?

Koska Viron suojeluskunnassa herää ajatus pyytää kommunismin tuhojen lisäksi kansallissosialismin tuhojen tunnustamista Virossa?

Viron kohdalla asia on epäselvä, koska Viro oli Neuvostoliiton liittolainen jo 1939 alkaen.

Jari Teräväinen Vastaus kommenttiin #55

Vaikka Juhani haukku minua valehtelijaksi omassa blogissaan, voinen nyt tähän kommennttiin sanoa että vaikka olen isän puolelta evakkokarjalaisten jälkeläisiä, en kyllä kaipaa karjalaa takas, eikä ole oikeastaan minkäänlaisia siteitä sinne, nykysessä syntymä/asuinkunnassani on riittävästi..

Juhani Putkinen Vastaus kommenttiin #123

Jos rosvo ryöstää vaikkapa autosi ja samalla murhaa vaimosi ja lapsesi, niin sinä vain hymistelet, että olkoon? Meitä on moneksi.

Jari Teräväinen Vastaus kommenttiin #127

On niin "puusilmä" Putkinen vastaus että..
Vaari joka koki kolme sotaa, ei paljoa puhunut sodasta, mutta sanoi kerran näistä Putkisen tapaisista miehistä, että kovia uhoomaan, mutta tosipaikassa ensimmäisinä juoksivat karkuun ..

Käyttäjän Radisti kuva
Matti Pihlaja

Eikös asia ole sitten tasan, kun suomi oli se joka aloitti jatkosodan.

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Talvisota kesti kolme kuukautta ja suomalaisia kaatui vajaat kaksikymmentätuhatta. Jatkosota kesti kolme vuotta ja suomalaisia kaatui yli satatuhatta. Venäläisten tappiot eivät olleet jatkosodassa viisinkertaisia, mutta suuremmat kuin talvisodassa.

Suomen hyökkäys aiheutti moninkertaisesti enemmän vahinkoa ja uhreja kuin venäläisten hyökkäys.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #35

Suomalaisten hyökkäys ylivoimalla 2:1 tuotti tosiaan paljon enemmän vahinkoa kuin neuvostoliittolaisten hyökkäys. Neuvostoliitolla oli niin kiire Leningradin ja Moskovan suunnalla, että sillä ei ollut aikaa tehokkaasti sotia suomalaisia vastaan.
Neuvostoliittolaiset keskittyivät oleelliseen ja pitivät Murmanskin sekä Leningradin.

Käyttäjän KariHaapakangas kuva
Kari Haapakangas Vastaus kommenttiin #35

Korjataan hieman. Talvisodassa kaatui noin 22-25 000 suomalaista, jatkosodassa noin 65 000, eli yhteensä noin 90 000. Kauhistuttavan paljon huomioiden armeijamme koon (350 000 - 600 000). Varsin armeliaasti siviilitappiomme (noin 2000 kuollutta) olivat sieltä pienimmästä päästä toisessa maailmansodassa.

Juhani Putkinen Vastaus kommenttiin #48

Suomen Puolustusvoimat olivat voimakkaimmillaan kautta aikojen Jatkosodan päättyessä. Silloin aseissa oli 528 000 miestä. Kuuttasataatuhatta ei ole ollut milloinkaan. Juuri neukkulan kaatumisen aikoihin olisi kyllä saatu tarvittaessa aseisiin noin 700 000 miestä.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #56

Tästä laskelmasta puuttuu noin 112 000 henkilöä viestitoiminnasta ja logistiikasta. Mikäli lasketaan huolto ja viestitoiminnassa mukana olleet niin päästään 640 000:een. Lisäksi Lapissa oli 240 000 itävaltalaista ja saksalaista, joten kokonaismäärä on noin 860 000.

Kaikki miehet eivät kykene palvelemaan armeijassa, ei kansanedustaja Halla-aho, ei kansanedustaja Osmo Soininvaara, ei puolustusministeri Carl Haglund. Kaksi edellistä ei sovi siihen vakaumuksensa puolesta ja kolmannella on sen tyyppinen allergia, että palveluskelpoisuusluokitus on C.

Juhani Putkinen Vastaus kommenttiin #78

Aseissa oli Suomen Puolustusvoimissa maksimissaan noin 528 000 miestä. Toki lottien panos Suomen puolustuksen hyväksi oli erittäin suuri, mutta heitä ei voi laskea olleen aseissa, vaikka joillakin poikkeustapauksilla ase joskus olikin.

Käyttäjän KariHaapakangas kuva
Kari Haapakangas Vastaus kommenttiin #87

Tärkein poikkeus taisi olla kesällä 1944 koulutettu (lotta)valonheitinpatteri.

Juhani Putkinen Vastaus kommenttiin #94

Joillakin eturintamalla palvelleilla lotilla oli jossakin tiukassa tilanteessa lainassa pistooli.

Lotilla ei olisi pitänyt järjestön sääntöjen mukaan olla aseita.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #96

Kannattaisi lukea suojeluskuntien paikallishistoriaa. Ilmavalvontalotilla, jopa pikkulotilla, oli pistooli mukana. He valvoivat parivartioina ilmavalvonta-asemia ympäri vuorokauden.

Se, että vain valonheitinlotilla oli aseita yhdessä paikassa, on melkoista historian sievistelyä siksi, että Lotta Svärdin säännöt olisi voitu pitää kunniassaan. Suomessa pelättiin ilmavalvontatorneissa sitä, että lentokoneet tulittavat ja sitä, että alueelle tulee desantteja, jotka voivat vaientaa aseettomat tytöt.

Jotta desanttivaara tulisi selväksi mm. Uudellamaalla tai Kanta-Hämeessä tai Päijät-Hämeessäkin, kannattaa lukea Atso Haapsen kirja:"Viholliset keskellämme, desantit Suomessa 1939-1944", Minerva, ISBN 978-952-492-585-3

http://monihaku.kirjastot.fi/frank/search/Kaikki%2...

http://fi.wikipedia.org/wiki/Myrskyl%C3%A4n_ilmava...

Käyttäjän KariHaapakangas kuva
Kari Haapakangas Vastaus kommenttiin #87
Jukka Palo Vastaus kommenttiin #87

Kannattaa muistaa, että henkilökohtaisia aseita käyttää vain noin 1/5 armeijan koko vahvuudesta. 4/5 on johdossa, huollossa ja tukevissa aselajeissa, joissa jokainen ei edes käytä henkilökohtaista asetta.

Saksalaisilla oli pohjoisessa http://fi.wikipedia.org/wiki/Organisation_Todt Todt, joka teki tietä ja kantoi ammuksia huoltona hyökkäysvaiheessa 1941 Lapissa.

Lotat tekivät sellaista, joka olisi kuulunut viestijoukoille ja huoltojoukoille.

Se, että lasketaan lukuja yhteen ollenkaan ajattelematta, mitä ne tarkoittavat, johtaa lukijoita harhaan. Epäilen, että itävaltalaisilla ja saksalaisilla oli enemmän sotilaita kuin vapaaehtoisia samoissa tehtävissä kuin mitä Keski- ja Etelä-Suomessa oli.

Aki Saarikoski

Ryssävihaa on Suomessa ja siitä täytyisi päästä eroon.
Venäjä on tärkeä monellakin tapaa suomalaisille, se on suurvalta, Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita ja niin maantieteellisestikin läheinen.
Venäläiset ovat hieno kansa.

Suhteitamme rikkoi viimeksi Suomen laittomat huostaanotot, eli monilta venäläisäideiltä oli viety lapset, koska Suomen lastensuojelu oli suorastaan ohjeistanut että venäläisltä täytyy huostata lapset.
Onneksi Venäjällä saatiin tietää asiasta ja siellä herättiin puolustamaan venäläisäitien ihmisoikeuksia, mikä oli jaloa.
Suomi oli ylimielinen eikä edes yrittänyt liennyttää tilannetta.
Ja kaiken huippu oli vieläpä se, että heti kun venäläisdiplomaatit olivat poistuneet Suomesta, niin lapset huostattiin eräältä venäläisäidiltä vaikka julkisuudessa oli vakuuteltu Suomen viranomaisten taholta, että häneltä ei lapsia huostattaisi. Suomen lastensuojelun kaksinaamaisuus ja epärehellisyys siis hakee vertaistaan.

Suomi on etääntynyt Venäjästä ja sen näen huonona asiana, Kekkosen aikana ei tämmöistä olisi tapahtunut. Venäläislapsia ei ensinkään olisi huostattu heiltä.

Veikko Penttinen

Aha! Nyt minä ymmärrän miksi kommenttini katosi eilisestä Saarikosken avauksesta. Mistä näitä taistolaisten jälkeläisiä oikein sikiää?

Aki Saarikoski

Nyt jaat disinformaatiota, sillä siellähän se kommenttisi edelleen on, mene ihmeessä katsomaan.

Susanna Kinnunen

"Suomen lastensuojelu oli suorastaan ohjeistanut että venäläisltä täytyy huostata lapset."

Tästä on tietysti näyttönä venäläinen lehtijuttu, vai mitä?

Aki Saarikoski

Siitä ovat puhuneet Venäjän lapsiasiavaltuutettu, venäläinen järjestö joka taistelee venäläisten äitien ihmisoikeuksien puolesta sekä Johan Bäckmann, niin Venäjän tv:ssä, lehdistössä kuin netissäkin. Suomessa on peitelty näitä asioita ja ihmisoikeusrikkomukset venäläisiä äitejä kohtaan ovat voineet jatkua (kuten jo mainittu tapaus jossa venäläisäidin lapset huostattiin heti venäläisdiplomaattien poistuttua maasta). Johan Bäckmann tosin toi asian myös Suomessa julki ja häntä vastaan hyökättiin ravoisasti, kun hän paljasti laittoman ihmiskaupan jota Suomen lastensuojelu käy venäläisillä lapsilla. Lastensuojelun lapsikaupan uhreja ovat myös monet suomalaiset lapset. Mutta erona on se, että toisin kuin suomalaisilta perheiltä, niin lastensuojelua on ohjeistettu ottamaan huostaan lapset kaikilta venäläisiltä äideiltä, eli kyse on systemaattisesta vainosta ja etnisestä puhdistuksesta jota Suomen valtio lastensuojelun ominaisuudessa käy venäläisiä vastaan.

Jukka Palo

"Ryssävihaa on Suomessa ja siitä täytyisi päästä eroon."

Ryssänviha ei ole sydäntauti, josta voi päästä leikkauksella eroon, vaan se on reumatismi, jota on aina jonkin verran ja pitää olla.

Ryssänviha suojelee Suomea venäläiseltä suurkapitaalilta, estää maaorjutta ja kommunismia ja on hyvä filosofisissa suhteissa Venäjän valtioon nähden.

Ryssänviha kuitenkin tekee Suomen suojattomaksi pangermaanista rasismia vastaan, jota balttilaisenkin perimän ugrin on kärsittävä siksi, että Suomessa hallituspuolue, jota suurin hallituspuolue ihailee, edelleen harjoittaa 1900-luvun alun rasistisia oppeja mm. freudenthalilaisuuden palvontana.

Pangermaaninen rasismi synnyttää kaikenlaisia ugrilaisten rähmälläänolohankkeita, kuten Olkiluoto-3:n ja Olkiluoto-4:n joiden ainoa tarkoitus on alistaa Suomen tasavalta ydinvoimasta luopuvan Ruotsin kuningaskunnan teollisuuden ydinsähkösiirtomaaksi, jonne jäävät jätteet.

Suomalaisuus on kielteisyyttä maaorjutta, siis Venäjän valtiota, vastaan kuin myös ruotsinkielisten kartanonherrojen vastustamista, mihin tähtää terve fennomania ja rötösherrojen vastaisuus.

Kun Suomessa aloitetaan pakollinen suvaitsevaissuus, jossa keskustelu on vapaata, mutta sana ei, ei ole tuloksena kuin se, että Suomi jälleen vaipuu suuremman ja väkivaltaisemman ruotsalaisen ja venäläisen rahan valtaan, ja Suomi palautuu omistajilleen ruotsalaisille ja venäläisille.

Se, että on pääomaa, edellyttää ensin kansallisesti omaa porvarillista päätä. Viikinkiperheessä norjalaiset germaanit ovat ymmärtäneet, että suurgermaanille alistuminen on turmioksi. Siksi pikkugermaanit panevat suurgermaanille ja Euroopan unionille vastaan primitiivisinkin keinoin.

Ryssänvihaaminen on kuitenkin Suomessa roolipeli, jota voi harjoittaa toimittamalla virkaansa tai aivan vain vapaa-aikana ja eläkeläisenä harrastuksena. Ryssittyneet karjalaiset olivat Suur-Suomen ensimmäiset lukutaitoiset jo ennen varsinaissuomalaisia tai hämäläisiä.

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Kirjoitat hyvin, kun kirjoitat harkiten. Kun annat tunteillesi vallan kirjoitat soopaa.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #36

Tietenkin ajattelen, millaista proosaa ja sarkasmia kirjoittelen. En nyt ole huomannut, että olen siirtynyt humanistiosastolle ja annan kynän palaa.

Tosiasiassa suomalaiset pystyvät puskuroimaan edelleen niin saksalaisdta, ruotsalaista kuin venäläistäkin vaikutusta kohtuullisesti kuin lääkehiili, mutta ongelmana on se 1/3 eurooppalaisista Suomessa, joilla ei ole suomalaista identiteettiä enää, vaan mielessä pelkkä lännettyminen. Tämä porukan ydin ovat kokoomuslaistuneet sosialidemokraatit ja marksilaisuuden häpeää kantavat sosialidemokraatit, joiden pitää todistaa olevansa lahtareita sukurasitustensa vuoksi. Äärioikeistososialidemokraatit ovat juuri tällaisia metalliteollisuuteen sekä sähkötekniseen teollisuuteen ihastuneita kansallissosiaalisteja ylikansallisessa fasistisessa hengessä.

Suomi olisi parempi maa, jos venäläisvihaa vähennettäisiin 2/3, ruotsalaisvihaa lisättäisiin kohtuulliset 1/3 samoin kuin saksalaisvihaa. Näin kykenisimme tasapainotettuina seisomaan metrossa tasapuolisella vihalla tuettuna tarrautumatta EMU:n ja NATO:n pystytankoihin.

Epätasainen vihaaminen tekee puolueettoman ja kansallisopportunistisne puolitiikan mahdottomaksi, koska jalkätyölle ei ole lattiatilaa.

Käyttäjän JuhaniNorbck kuva
Juhani Norbäck

Havaitessaan, millainen "Kirgisia" esimerkiksi Helsingin keskusta nykyään on, alkaa suomalaisesta Suomesta kaupunkiin tullut henkilö suorastaan sadistisella tavalla toivoa, että venäläisten hurjimmissa lasten huostaanottojutuissa olisi edes hieman perää... Ilmentäisihän tämä vain sitä,että klassista suomalaista vallankäytön tapaa (oikeastaan poliittiseen käsittelyyn kuuluvien asioiden ajaminen läpi hallinnollisina toimenpiteinä)käytetään kansakunnan hyödyksi, kun estetään haitallisen, kiristystyökaluna käytettävän vähemmistön syntyminen.

tapio ahokas

DISINFORMAATIO ON TÄMÄN AJAN SANA!
KUKA OMISTAA PÄÄOSIN SUOMEN MEDIAN.
NE TAHOT JOTKA EIVÄT HALUA ETTÄ SUOMELLA OLISI HYVÄT NORMAALIT VÄLIT VENÄJÄN KANSSA!
MISTÄ TULEVAT SUOMEN UUTISET.
NIITTEN UUTISTOIMISTOJEN TAHOILTA JOTKA OVAT VIHAMIELISIÄ VENÄJÄN SUHTEEN.

SUOMALAISET JA VENÄLÄISET TAVALLISET IHMISET TULEVAT HYVIN TOIMEEN KESKENÄÄN.
VENÄJÄ ON MEILLE HYVIN TÄRKEÄ KAUPPAKUMPPANI JA NAAPURI.
VAIN TYHMÄT JA JOTKUT POLIITIKOT SYLKEVÄT SINNE PÄIN.

Jukka Palo

Suomi on pienen kielen ja pienen mielen kartelli. Siksi informaatiosodankävijät on helppo tunnistaa vuosien ansioluettelonsa perusteella.

Toinen ongelma tässä eskalaatiossa on se, että Venäjä aivan aidosti alkaa pitää Suomea toivottamana reunavaltiona, jonka kanssa ei voi suunnitella vakavasti otettavaa teollista yhteistyötä.

Venäjä masensi British-Petroleumin BP-TNK:ssa ja kokoaa Neste Oilia tai Statoilia vastaavaa Rosneftiä, johon britit pakotettiin vähemmistöosakkaiksi. Venäjä kieltää ulkomaisen rahoituksen puoluetoimintaan.

Venäjän ja Britannian sekä Yhdysvaltain välillä on jälleen henkien taisto, johon halutaan meitä menninkäisiä huutosakiksi.

Matti Piilinen

Hieno kirjoitus! Kiitos.
Suomalaisilla on suurelta osin 200-300 vuoden aukko historian tuntemuksessa. Kahden suurvallan puristuksessa heittopussiksi joutuminen kalvaa meitä. Kun maailmanvallat taistelee pienet survoutuu väkisinkin jalkoihin.
Sopeutumisen sijaan, me makaamme edelleen juoksuhaudoissa ja ryssittelemme ja sveduttelemme piiloistamme. Herää kysymys,miksemme ole kelvanneet kummallekkaan. Ruotsinvallan aikana meitä kohdeltiin metsäsuomalaisina, joihin ei kannata satsata kruunuakaan. Venäjän vallan aikoina, Suomea ei haluttu miehittää, vaan Suomi pidettiin ikäänkuin puskuri-alueena Suur-Ruotsin suuntaan.
Sama jatkuu edelleen, Naapurivihassaan Suomi kutistuu ja köyhtyy rikkaiden naapureiden välissä, näkemättä, millaiset menetetyt mahdollisuudet lipuvat käsistämme pohjattoman katkeruutemme ja yhteistöykyvyttömyytemme takia.

Jukka Palo

Länsi-integraation syventäminen sellaiseksi, että Euroopan unioniin muodostuu laajoja alueellisia rakenteellisia vähemmistöjä, tekee elämisen erityisesti valtiollisilla ja luonnonmaantieteellisillä äärialueilla vaikeaksi, erityisen vaikeaksi.

Lasse Laaksonen

Onneksi on erinomaiset ja rakkaat välit Ruotsin kanssa, jota edustaa Suomessakin sillanpääasema Ahvenanmaa ja suomenruotsalaiset. He pitävät huolta, että täällä ei venäjää lueta eikä Venäjää tueta.

Tärkein syy, miksi meillä ei ole luontevia suhteita venäläisiin, on se, että meidät on ikiajoiksi asemoitu Ruotsin turvapuskuriksi.

Jukka Palo

Suomi on Tukholman - Skånen seudun etuvartio, joka taloudellisesti ylläpitää itsensä vaikka EMU:ssa eikä vaadi ollenkaan Ruotsin puolustuspolitiikan investointeja.

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Venäläiset ovat ainakin minulle olleet hyviä naapureita. Kannatan avoimesti venäjää kouluihin.

Jukka Palo

Suomessa, jossa valitettavasti edelleen 2/3 kannattaa Suomea ja vain 1/3 NATO:a, ja jossa muodostetaan Latvian, Viron, Ruotsin ja Suomen ilmavalvonta-aluetta, jolla Suomi liittyy balttilaisen NATO:n kanssa yhteiseen ilmasotaan, on välttämätöntä aikaansaada suhteiden pienoisjääkausi keskellä kasvihuoneilmiötä. Vain näin saadaan tilapäinen enemmistö toimeenpanovallan jo päättämille toimenpiteille.

Psykologisilla operaatioilla, joista vastaa mediakartelli ja luottotieteenharjoittajat voidaan yhdistää valtion tiedotustoimistoksi, joka tekee täsmäiskuja joukkotiedonvälityksessä kohderyhmien tajuntaan.

Venäjän vastatoimet ovat verrattain mietoja. Pavel Astahovia sosiaali- ja terveysministeriön herättämiseksi huostaanottoliiketoimintaan liittyen, myös paperitullien korotuksia, joiden tarkoituksena on osoittaa Suomen ulkomaankauppaministerin menestys kauppapolitiikan alalla.

Vielä eivät kuitenkaan rekkajonot pitene Vaalimaalla saksalaisten kauppiaiden harmiksi eikä puolustusministeriä oteta tiukkaan käsittelyyn viivalennolla valtakunnanrajalla sotilaskonein, jonka hysteerisimmät Venäjän asiantuntijat ennakoiden raportoisivat ilmatilan loukkauksiksi ilmeisen hätiköidyin perustein.
http://www.youtube.com/watch?v=zjtlbPIzPl4

Suomi on onnistunut omin toimin asemoimaan itsensä pohjoismaasta baltianmaaksi. Se, että Venäjä alkaa pitää Suomea Baltian maana, tarkoittaa sitä, että Suomi saa retorisesti samaa kohtelua kuin Puola, Latvia tai Viro.

NATO-linjaa tämä balttilaistuminen palvelee, koska voidaan osoittaa, että "Suomi on jo käytännössä NATO:n jäsen / NATO:n morsian / kuuluu länsimaiseen armoyhteisöön / on parempi lännettyneenä kuin Suomena EMU:ineen karvoineen jne.

Lännettymislinja ja samalla siihen liittyvä informaatiosodankäynti tai eskaloiminen ei ole oikeastaan sattuma, vaan ammattitaidon osoitus.

Käyttäjän MarkkuKemppainen kuva
Markku Kemppainen

Suomalaisten trauma on se, että meidän pitää aina olla parempia kuin muiden. Ja muut eivät ole sitten mitään kun ovat huonompia. Jos suomalainen on parempi kuin kymmenen r-ssää niin asia on kunnossa. Venäläisistä ei tarvitse välittää.

Mutta entä kun huomataan, että ihan ihmisiä venäläisetkin ovat. Syövät, juovat, naivat, tekevät töitä, tekevät perheitä, harrastavat jne. Heistä jokainen on yksilö niinkuin mekin kuvittelemme olevamme. Ja samalla olemme kaikki joidenkin mielestä yhtä mieltä kaikista asioista.

Suomalaisten pitäisi päästä yli talvi- ja jatkosodan traumoista ja kaikesta muusta mitä historian saatossa on tullut. Kyllähän Ruotsin kuningas suomalaisia tapatti typerissä varainhankintakampanjoissaan keski-Euroopassa vaikka kuinka paljon. On useita paikkakuntia, missä suomalaisten tekoja 1600-luvulla kirotaan vieläkin. Hakkapeliitat eivät ole sankareita siellä. Että vähän suhteellisuutta kiitos.

Käyttäjän JaakkoKorpi-Anttila kuva
Jaakko Korpi-Anttila

>> #21: "Suomalaisten pitäisi päästä yli talvi- ja jatkosodan traumoista .. keski-Euroopassa .. missä suomalaisten tekoja 1600-luvulla kirotaan vieläkin. "

Suhteellisesti kai pitäisi odottaa ensin meitä sivistyneempien saksalaisten ensin pääsevän traumoistaan ja meidän vasta heidän peräänsä.

Vaikka taidan olla hiukan jäävi arvostelemaan, koska muinainen esi-isäni oli siellä 39 vuotta mesoomassa ja palasi suurena sotaherrani (korpraalina) reissultaan.

Käyttäjän Radisti kuva
Matti Pihlaja

Saksalaiset ovat itse luoneet omat traumansa mitä sotiin tulee, Hindenburgista Hitleriin. Saksalaiset ovat aliottaneet kaksi maailmansotaa, kukaan ei kuitenkaan muista sellaista tosiasiaa, koska venäläisiä on helpompi syyttää siitäkin. Historian mukaan Germaanit ovat aina olleet sotaisaa kansaa. Vielä senverran että Stalin ei knsallisuudeltaan ollut venäläinen vaan Gruusialainen (Georgia) siis kurkunleikkaajien sukua.

Käyttäjän MarkkuKemppainen kuva
Markku Kemppainen

Saksalaiset ovat monin verroin enemmän käyneet läpi toisen maailmansodan traumaansa kuin me suomalaiset. Meillä olisi paljon vielä selvitettävää esim. siinä "yhtenäisyydessä" minkä väitettiin olleen voimavara sodan aikana. Ja sitä, että kuinka paljon suomalaiset joutuivat taipumaan saksalaisiin rotukäsityksiin venäläisten ja venäjänjuutalaisten sotavankien kohtelussa. Ja että Suomessa oli eräs sodanajan tehokkaimpia propagandakoneistoja koko maailmassa. Sen totuuksissa moni elää vieläkin.

Sodan aikanahan vihollinen lähes poikkeuksetta demonisoidaan ja kuvataan kuvottavana ali-ihmisenä. Sellaista tekstiä kuulee vieläkin ja yllättävän nuorilta. Eikä vähäisenä asiana voida pitää sitäkään millainen huumeongelma Suomessa oli sodan jälkeen. Suomi sai pitää itsenäisyytensä lähinnä pervitiinin ja amfetamiinin voimalla. Siinä oli Tuntemattoman pontikkajuhlat pientä kun pojat pumpattiin täyteen dopingia.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #27

Minusta tärkeitä, mitä on Suomessa unohdettu, oli se, että saksalaisen rotuluokituksen mukaan suomalaiset olivat alempaa rotua kuin saksalaiset ja että saksalaisten sotilaiden ja suomalaisten naisten avioliittoihin tarvittiin lupa.

Minusta kaikki se rasismi, mitä ruotsalaiset ja saksalaiset ovat 1920-1945 tuottaneet, kannattaisi kirjoittaa historiankirjoihin peruskoululaisille, jotta tiedettäisiin, mitä germaanit ugreista ajattelevat. Se kyllä tiedetään, mitä pangermaanit ajattelivat juutalaisista ja slaaveista.

Erityisesti saksalaisille ovat olleet henkinen haaste jossain määrin kykenevät slaavit, kuten tšekit ja puolalaiset. Tšekit ovat olleet Böömissä ja Määrissä kykeneviä kulttuuritaistelemaan itävaltalaisten kanssa sivistystasollaan ja puolalaiset ovat aina olleet kovapäisiä niin preussilaisten kuin venäläistenkin suhteen.

Puolaisuudessa ajoittain Venäjän vihaa ja kansallista chauvinismia ei tarvitse yllyttää, se kuuluu asiaan luonnostaan.

Puolan valtionjohtokin murhasi itsensä olemalla kuuntelematta venäläisten ohjeita ja laskeuduttumalla itsensä Smolenskin kentälle.

En usko, että Suomenkaan hallitus murhauttaisi itseään laskeuduttamalla itsensä lentokentälle, jonka olosuhteista venäläiset ovat varoittaneet.

http://www.youtube.com/watch?v=i5Zz7MogIFg

http://www.youtube.com/watch?v=lPt1jE19Uz8

http://www.youtube.com/watch?v=vlmjXf_vVns

http://www.youtube.com/watch?v=MlEXyffuYX0

Puolahan on vilnalaisen Adomas Mickevičius (puolaksi Adam Mickiewicz), josta tuli Puolan kansallisrunoilija Preussin, Itävallan ja Venäjän vallan aikana, sitä mieltä, että Puola on Jeesus Kristus, joka on ristiinnaulittu kahden ryövärin, Saksan ja Venäjän väliin.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz

Ilmeisesti tuon ytimekkäämmin ei Puolan suhdetta luterilaiseen Preussiin ja ortodoksiseen Venäjään voisi luonnehtia.

Jukka Palo

"Suomalaisten trauma on se, että meidän pitää aina olla parempia kuin muiden."

Suomalaiset ovat Pohjoismaiden luvattu kansa ja Suomi, Eretz Finnland on se maa, jonka Ukko Ylijumala antoi suomalaisille.

Suomalainen siionismi on ihmisoikeus huolimatta slaavien ja pangermaanien ihmisoikeuksista.

Pekka Iiskonmaki

Matti Piilinen 21.12.2012 15:35 Eihän suomalaiset kykene ominpäin sopimaan edes Suomen ravintoloiden vapaasta aukiolosta, vaan ulkopuoliset ovat laittamassa lusikkansa toisten soppaan.

Matti Piilinenkin siellä on mestaroimassa ilman yhtiön ainoatakaan osaketta.
Nyt Matilla on jo valtiotason osaamista hallussaan.

Jukka Palo

Kyllä suomalaiset osaavat sulkea ravintolansa 24:00 tai 02:00, elleivät eurosuomalaiset olisi hämmentämässä postmodernismillaan. Esimerkiksi Liettuassa ravintolat sulkeutuvat ajoissa.

SirPaha Borgari

Nato-KOkoomus onnistui hommaamaan Suomelle yhden vihollisen maapallolta: Venäjä, venäjän, vjenäjän.

”Venäjä, Venäjä, Venäjä.”

~Jyri Häkämies

”Venäjällä on kaikki muu paskaa paitsi kusi.”

~Jörn Donner

”Venäjässä ei ole suomalaisten kannalta mitään muuta vikaa kuin sijainti; miksei se voisi olla vaikkapa Ruotsin rajanaapurina? Tosin, siihenhän Venäjä on monta kertaa pyrkinytkin.”

~Jari Tervo

http://hikipedia.info/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4

Kovasti on jäänyt päähän soimaan myös Mikki Hiiri- Pääministeri Jyrki Käteisen tapa haukkua Vjenaja Hollannin kokoiseksi taloudeksi ja sitten Espanjan kokoiseksi.

Putin kyllä muistaa nämä Nato-Kokoomuslaisten ulostulot ja otti Salen henkilökohtaiseen voiteluunsa jääkiekkokaulossa.

Sivistysvaltio ei varasta toisen maan lapsia.

Venäjää pakkoruotsin sijaan? Tvångsvenska eller ryska?
http://www.youtube.com/watch?v=Y4_K-sebVdk

Vjenanja se vaan kasvaa ja eurooppa vajoaa, pulp pulp.

Käyttäjän KariHaapakangas kuva
Kari Haapakangas

Venäläiset ovat toki tervetulleita Suomeen, ainakin niin kauan kun eivät liiku telaketjuilla.

Käyttäjän JaakkoKorpi-Anttila kuva
Jaakko Korpi-Anttila

>>47: ”Venäläiset ovat toki tervetulleita Suomeen, ainakin niin kauan kun eivät liiku telaketjuilla. ”

Tottakai se on näin. Enemmänkin tässä irvistellään virallisille suhteille, joita ei osata puolin eikä toisin edes ilmaista järjellisillä ja totuuteen pyrkivillä termeillä.

Käyttäjän MattiJuhani kuva
Matti Loikkanen

Kyllä venäläiset tulijat minua pelottavat. Niitä tulee monella bussilla yhtä aikaa, ilman telaketjuja. Jos satun jäämään tämän jonon jälkipäähän kaupassa tai ravintolassa, niin siinä menee päivä. Niitä kun on niin paljon.

Jukka Palo

Telaketjuilla ja raivauspanssarivaunuilla liikkuminen on nimenomaan suositeltavaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin (vihr.) lumihuoltamassa Helsingissä.

Käyttäjän MarkkuPeltola kuva
Markku Peltola

Miksi Venäjällä vallitsee pelon, pelottelun ja rangaistuksen henki?

Milloin Venäjän naapurit kokevat Venäjän niin hienoksi ja houkuttelevaksi ja ystävällishenkiseksi, että haluavat liittoutua tai peräti liittyä siihen ihan silkasta ystävyydestä?

Mikä tässä on niin vaikeaa?

Jukka Palo

"Miksi Venäjällä vallitsee pelon, pelottelun ja rangaistuksen henki?"

Siksi, että ilman lipposlaistyyppistä sotapolitiikkaa ja Stasi-jahdin kaltaista valtioterroria, ei kyetä Venäjälläkään säilyttämään yhtenäisyyttä. Tarvitaan lakeja luomaan valtioterrorin uhka, jotta oppositio ei koettaisi onneaan.

Terrorilait ovat informaatiosodankäynnin keino. Venäjää ei talouskasvun mahdollisesti hidastuessa voida pitää niin alamaisena kuin Suomea, vaan joku ryhtyy reaalioppositioksi: todennäköisesti Yhdysvaltain rahoituksella.

Siksi venäläinen ksenofobia saavuttaa jälleen raja-arvojaan.

Jukka Palo

"Milloin Venäjän naapurit kokevat Venäjän niin hienoksi ja houkuttelevaksi ja ystävällishenkiseksi, että haluavat liittoutua tai peräti liittyä siihen ihan silkasta ystävyydestä?"

Milloin Iran liittyy Yhdysvaltoihin tai Suomi Ruotsiin muutoin kuin EU:n ja NATO:n rauhankumppanuuden kautta?

Käyttäjän timouotila kuva
Timo Uotila

Timo Vihavainen kuvaa hienosti, miten lehtikirjoittelu muovasi Suomen ja Venäjän suhteita jo 150 vuotta sitten ja siitä eteenpäin. Oli muuten erikoista, että Suomi ymmärsi olla pyrkimättä Aleksanteri II:n aikana vielä suurempaan riippumattomuuteen Venäjästä. Silloin olisi saattanut käydä niin kuin Puolalle, joka pantiin kerta kaikkiaan matalaksi. Puolalaiset ihmettelevätkin Helsingissä, miten tuolla "pyövelitsaarilla" voi olla patsas Senaatintorilla, valtakunnan paraatipaikalla. He miettivät mielessään, että tuo taitaa olla "sitä suomettuneisuutta"...

Tällä hetkellä Suomen ja Venäjän välillä on muuten suuri elintasoraja mutta vielä ammottavampi elämisen tason raja. Suomi on nimittäin maailman vähiten korruptoitunut maa, Venäjä on aivan rapaluokkaa, sijalla 133. Tsaari Putin on yrittänyt selittää venäläistä läpimätää hallintotapaa "venäläiseksi kulttuuriksi ja elämäntavaksi, jota ulkomaalaiset eivät saa häiritä".

Jukka Palo

Uotilan kannattaisi muistaa, että luterilaiset suomalaiset valehtelevat korruptiotutkimukselle olevansa rehellisiä, kun taas venäläiset ortodoksit kertovat totuuden - myös omasta maastaan.

Kari Perälä

Minua nuo rajat paljon hetkauta. Eniten kyrsii se, että me suomalaiset karsastamme vientiä Venäjälle; mahdollisuuksia olisi vaikka kuinka paljon.

Se tässä potuttaa, että tuonti Venäjältä kasvaa rajusti: nyt tuonti on Venäjältä jo 12 milradin tasollla vuodessa, viemme vain 7 miljardin euron tasolla. Venäjän vienti kokonaisuudessaan lienee 200 miljardia ylijäämäinen.

Suomella ei ole mitään sellaista huipputeknikkaa viennissä kuin Venäjällä, joka myy vuosittain kymmeniä ydinvoimaloita (a 5-10 miljardia) maailmalle. Meillä pitää ehdottomasti kehittää jotain huipputekniikkaa vietäväksi esim. Venäjälle, että kauppatase tasapainoittuisi.

Jukka Palo

Ainoa kansanedustaja, joka on nostanut esille vaihtotaseen tärkeyden, on Vapon hallintoneuvoston puheenjohtaja, puuseppä Oinonen.

Jari Teräväinen

Haapaveden meijeri vastiikään laajenti tuotatoaan ja kaikki siitä menee venäjälle, ei kaikkee kannata yrittää viedä, vaan sopivia tuotteita joista kertyy se puro ..

Käyttäjän RiittaMustonen kuva
Riitta Mustonen

Aki Saarikoskelle

Lasten huostaanotto on turvatoimi, joka pitää ymmärtää lasten suojelemisena omilta vanhemmiltaan. Jos äiti käyttää huumeita imettäessään vastasyntynyttä vauvaansa, on huostaanotto ainut mahdollisuus pelastaa lapsi. Ja Suomessa kaikki lapset, niin venäläiset kuin suomalaisetkin, ovat oikeutettuja tällaiseen pelastumiseen. Venäjälläkin tästä käydään kovaa keskustelua nettipalstoilla, siis siitä, että pitäisikö heilläkin mennä tällaiseen systeemiin. Nythän heillä ei ole juurikaan ennaltaehkäisevää lastensuojelua. Asioihin puututaan vasta kun tilanne on niin pitkällä, että oikeus vie vanhemmilta ns. vanhempainoikeudet.

Pitää ensin ottaa asioista selvää eikä ampua kaikkea mikä liikkuu. Tiedän omasta kokemuksesta, että Suomen sossut tekee tosi hyvää työtä.

Jukka Palo

Luuletko, että suomalainen huostaanottotehokkuus Venäjällä olisi yhtään sen turvallisempaa kuin Suomessakaan? Venäjälläkin on kokoomuslaisa poliitikkoja, joille soteala on kasvuala ja vaikka pörssitettävissä, jos sosiaalilainsäädäntö luo sille markkinat?

Kenen lapsia sitten monikansaisella Venäjällä huostaanotettaisiin? Juutalaisten, muslimien vai romanien?

Tuo lasten takavarikoimispolitiikka sisältää ajatuksen myös oikeasta vanhemmuudesta, jota valtio ei tuhoa, vaan tukee.

Matias Gerlich

Miksei katsota asioita niin kuin ne ihan oikeasti ovat: Suomi integroituu aivan luonnollisesti Pietarin talousalueeseen eli palaamme arkipäivään. Suomalaisten ja luoteisvenäläisten kansanluonne on myös sen verran samanlainen (ilmastolliset ja kulttuuriset tekijät) että mutkattomaan kanssakäymiseen on hyvät edellytykset. Olemme paljon lähempenä heitä kuin vaikkapa ranskalaisia tai brittejä. Ja tätä on turha yrittää millään lännettymiskoulutuksella estää.

Venäjä osana eurooppalaista kulttuurialuetta on myös saman suuren muutoksen edessä: Euroopan ja koko länsimaisen kulttuurin globaali painoarvo vähenee, Eurooppa marginalisoituu ja häviää kulttuurisesti ehkä joskus kokonaan maapallolta. Näin Timo Vihavainen on kirjassaan "Länsimaiden tuho" myös visioinut. Ja varsin hyvin perustein.

Tänä vuonna syntyy vain n. 7 miljoonaa uutta eurooppalaista. Afrikkalaisia syntyy pelkästään Saharan eteläpuolella n. 36 miljoonaa. Siinä lähtökohdat tulevaisuutta ajatellen.

Jukka Palo

"Miksei katsota asioita niin kuin ne ihan oikeasti ovat: Suomi integroituu aivan luonnollisesti Pietarin talousalueeseen eli palaamme arkipäivään."

No siksi, kun Kansallinen Kokoomus ja Svenska folkpartiet i Finland Euroopan sosialistipuolueen Suomen osasto on pakenemassa kohti auringonlaskun länttä.

Suomen NATO-jäsenyys ei onnistu, jos Suomi alkaa harjoittaa itsenäisempää ulko-, puolustus- ja kauppapolitiikkaa.

Suomessa keskustelu on vapaata, mutta sana ei.

Käyttäjän IlkkaKiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

Stalin kaatoi sen kaiken hyvän Venäjän ja Suomen välillä, jota Lenin vielä rakensi. Lämmittely ei auta kun kuuma rauta rakensi liian monta hautaa.

Käyttäjän timouotila kuva
Timo Uotila

Jukka Palo kirjoittaa: "Uotilan kannattaisi muistaa, että luterilaiset suomalaiset valehtelevat korruptiotutkimukselle olevansa rehellisiä, kun taas venäläiset ortodoksit kertovat totuuden - myös omasta maastaan."

Eihän minulla todellakaan ole mitään harhakuvitelmia Suomen puhtaudesta. Tiedän tuki harmaan talouden ja hyväveliverkostot jne jne. Mutta kyllä ne ovat tiedossa myös Transparency Internationalilla, niin oletan.

Sanoisin kauhuissani, että maailma on todella mätä, jos Suomen kaltainen maa todella voi olla maailman vähiten korruptoitunut. Euron piirissä pidämme Kreikkaa lähes toivottomana tapauksena. Sen sijoitus on 150 maan joukossa 94. Venäjän sijaluku on 133. Niinhän täytyykin olla, jos lainsäädäntö, toimeenpano ja tuomiovalta on saman tsaarin käsissä ja totuutta puhuvia journalisteja hakataan porttikäytävissä ja tapetaan kotioville.

Jukka Palo

Kreikassa ilmeisesti valehdellaan Suomea vähemmän, mutta Venäjää enemmän korruptoitumattomuudesta.

Venäläiset ovat ilmeisesti Euroopan rehellisimpiä kertoessaan totuuden maastaan, mitä suomalaiset omasta maastaan yrittävät peittää.

Käyttäjän timouotila kuva
Timo Uotila

Jukka Palo kirjoittaa: "Kreikassa ilmeisesti valehdellaan Suomea vähemmän, mutta Venäjää enemmän korruptoitumattomuudesta."

"Venäläiset ovat ilmeisesti Euroopan rehellisimpiä kertoessaan totuuden maastaan, mitä suomalaiset omasta maastaan yrittävät peittää."

Eihän noita korruptiotilastoja suinkaan tehdä kunkin maan omien "totuudenpuhujien" sanojen perusteella vaan tutkimalla puolueettomasti poliittista ja hallinnollista jäjestelmää.

Suomalaiset eivät suinkaan ole kovia kehumaan omia käytäntöjään. Päinvastoin, aina kun Suomi on noussut korkealle vertailuissa, meillä ihmetellään ja epäillään tutkimusten luotettavuutta. Niin nytkin tätä korruptiovertailua. Sama oli tilanne, kun PISA-tutkimus nosti Suomen koulujärjestelmän esikuvalliseksi.

Suomi on myös nostettu kolmoseksi kilpailukykyisimmäksi maailman valtioiden joukossa. Nyt meillä kuitenkin sanotaan, että kaikki menee päin honkia ja on alennettava palkkoja ja nostettava eläkeikää.

Venäjällä taas tsaari Putin ylisää maansa käytäntöjä. Tuo läpimätä ja korruption lahottama järjestelmä on kuulemma "venäläistä elämäntapaa ja kulttuuria, jota ulkomaalaisilla ei ole lupa arvostella ja josta emme kuuntele ulkomaalaisten neuvoja".

Jukka Palo

"Eihän noita korruptiotilastoja suinkaan tehdä kunkin maan omien "totuudenpuhujien" sanojen perusteella vaan tutkimalla puolueettomasti poliittista ja hallinnollista jäjestelmää."

No ellei enkeli taivaan tai Isä Jumala suorita tuota tutkimusta omissatunnoissa, voitaneen epäillä, että kyseessä on fennomaaminen propaganda.

Kannattaa muistaa, että läpinäkyvyystutkimukset eivät koske Suomen läpinäkymätöntä rakenteellista korruptiota.

Esimerkiksi Olkiluoto-3:n työolot ovat ylätason sopimus Hakaniemen ja Etelärannan kesken siitä, että PVO/TVO:lla on etuoikeus yrittää saada 4 000 000 000 euron reaktori 2 000 000 000 eurolla. Kaksi miljardia voittoa / maksamatonta hankintahintaa, on niin suuri intressi, että Kokoomus ja puolet SDP:stäkin kannattaa järjestelyä eduskunnassa.

Siksi Ihalaisen Laurikin on vaiti kuin Konsta Jylhän viulu.
http://www.youtube.com/watch?v=3aT38m_gWtM

Tapio Ahti

Sinulla on aika työ, kun yrität todistaa, että fennomaanit ovat lahjoneet ulkomaalaiset haastatellut valehtelemaan Suomen korruptiosta. Uskotko myös Illuminnaattiin?

Käyttäjän JaakkoKorpi-Anttila kuva
Jaakko Korpi-Anttila Vastaus kommenttiin #85

>>#85: "Uskotko myös Illuminnaattiin?#

Minulla on oma käsitykseni illuminaateista. Mutta voi olla, että yksikkömuotoisena sillä on jokin kryptisempi merkitys.

Jukka Palo Vastaus kommenttiin #85

Zeitgeist. Suomessa on pakonomainen tapa yrittää näyttää venäläistä hyveellisemmältä, jotta voitaisiin todistaa, että autonomiassa ja itsenäisyydessä on edes jotain järkeä.

Jukka Palo

"Suomi on myös nostettu kolmoseksi kilpailukykyisimmäksi maailman valtioiden joukossa. Nyt meillä kuitenkin sanotaan, että kaikki menee päin honkia ja on alennettava palkkoja ja nostettava eläkeikää."

Miten Euroopan unionin sisämarkkinoilla voidaan mitata 27 eri kilpailukykyä erikseen, kun tulliliitossa on melkonen autokorrelaatio?

Michael Porterin jotain ajatuksia on sittemmin tieteellisenkin metodin puisteissa kyseenalaistettu. http://fi.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter

Jukka Palo

"Venäjällä taas tsaari Putin ylisää maansa käytäntöjä. Tuo läpimätä ja korruption lahottama järjestelmä on kuulemma "venäläistä elämäntapaa ja kulttuuria, jota ulkomaalaisilla ei ole lupa arvostella ja josta emme kuuntele ulkomaalaisten neuvoja"."

Suomi ei ole tulliliitossa Venäjän federaation kanssa. Ei ollut autonomiankana aikana, vaan Suomella silloin päinvastoin kuin nyt oli oma tulli ja oma raha Bobrikovin ja Seyninkni aikana. 1914-1917 ei suomalaisilla ollut yleistä asevelvollisuutta eikä turvallisuustakuuta, jonka mukaan suomalaisen olisi pitänyt taistella ulkomailla niin kuin nyt on.

Suomella on päinvastoin mehevä tulliriita Venäjän kanssa paperitulleista, joita korotettiin sen kunniaksi, että Venäjän federaatio pääsi vihdoin WTO:hon. Metsäteollisuus ry lienee yllättynyt, kuten ulkomaankauppaministerikin.

Venäjällä kitketään ulkomaisen puoluerahoituksen riskiä venäläiselle parlamentarismille enemmän tai vähemmän taitavin tai taitamattomin keinoin. Taustalla on brittien riita BP-TNK:sta Venäjän hallituksen kanssa, jonka britit hävisivät joutumalla vähemmistöosakkaiksi Venäjän Nesteeseen tai Statoiliin, Rosneftiin. Lontoossa on noin 30 pääasiassa juutalaista oligarkkia, joista talousrikollisina Venäjän federaatio on tehnyt luovutuspyynnön, mutta joita Britannia ei luovuta siksi, että oligarkit ovat Britannian liikekumppaneita.

Se, miten Britannia, Yhdysvallat ja Venäjä vetävät toisiaan kölin alkta ja se, miten Yhdysvallat ja Venäjä Kiinan avulla varjonyrkkeilevät toisiaan vastaan Syyriassa Turkin ja Israelin avulla on vaativampaa kansainvälistä politiikkaa, jota Suomessa ei ilmeisesti osata eikä Suomessa ole luvallista edes yrittä tulkita.

Tapio Ahti

Klinge taisi sijoittaa ryssävihan synnyn vasta 1920-luvun lopulle, kun kansaakunnan eheyttäjät siirisvät punaisiin kohdistuneen vihan venäläisiin.

Jukka Palo

"Syvä iskumme on, viha voittamaton, meill ei armoa, ei kotimaata."

http://www.youtube.com/results?search_query=Syv%C3...

Jotenkin yleisesti uskotaan, että käännepiste oli helmikuun manifesti 1899, jonka alkusoitto olivat asevelvollisuuskysymykset. Suomalaisia haluttiin sotilasliittoon asevelvollisina Venäjän kanssa, mistä olisi seurannut se, että suomalaisia asevelvollisia olisi käytetty kansainvälisiin tehtäviin asevelvollisina Lissabonin sopimuksen tapaan.

Kannattaa katsoa vuodet 1899-1905, aktiivinen vastustuspuolue jne, sekä jääkäriliike 25.2.1915 - .

Ensimmäinen uhkakuva oli 1890 postimanifesti Aleksanteri III:n aikana.

Klinge alkaa olla ikämies ja kipsipää kansakunnan kaapinpäällä ja kirjoittelee ilmeisesti omaa puolueettomuushenkistä ja ulkopoliittisesti neutraalia historian uustulkintaa, jossa koko lasti ladataan lahtareiden niskaan.

Käyttäjän timouotila kuva
Timo Uotila

Jukka Palo kirjoittaa: "Kannattaa muistaa, että läpinäkyvyystutkimukset eivät koske Suomen läpinäkymätöntä rakenteellista korruptiota."

Olen samaa meiltä siinä, että Suomen liike-elämän rakenteellista korruptiota ei ole selvitetty läheskään pohjia myöten. Tuo vertailu, jossa Suomi sijoittuu maailman vähiten korruptoituneeksi maaksi, käsittää ilmeisesti julkisen hallinnon vertailun, vallan kolmijaon, vaalien luotettavuuden, lehdistönvapauden ym.

Yksityisen puolen lurjustelussa olisi paljon selvitettävää. Mutta vertaillaan lurjustelua miltä kannalta tahansa, Venäjä on pahnanpohjimmaisia.

Jukka Palo

Miksi Suomessa toimittajat suojelevat julkisen puolen lurjuksia?

http://poliisirikollisena.wordpress.com/

http://www.promerit.net/

Miksi toimittajat, pääasiassa Helsingin Sanomien ja Yleisradion toimittajat, suosivat rikollista suomalaisuutta julkishallinnon osalta selittämällä asiat parhain päin? Eivät venäläiset koskaan suosi valtaa, vaan pyrkivät kaatamaan sen, sen ryhdyttyä liian rikolliseksi.

Miksi esimerkiksi Olkiluoto-3:n perkaaminen on niin kauhean vaikeaa tai koko järjestelyn, johon liittyy Fenno-Skan II?

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Juhani Putkinen sanoo:

"Entä sitten?

Suomen kentillä käy myötäänsä esimerkiksi NATO-maiden sotilaslentokoneita tankkaamassa, se EI ole sotatoimi."

-Tuossako on ymmärräyksesi tilanteesta 1941? Että saksalaiset käväisivät vain vähän tankkailemassa (kuin Schumacher) ja että poistuivat vaan sitten, ilman että asia liittyisi mihinkään?

Ilmeisesti sinusta voisi olla sotilaaksi (no - en tiedä sitä), vaan ei varmasti ainakaan poliitikoksi, jonka tehtävänä on ymmärtää syitä ja seurauksia kriisien aattona.

Jukka Palo

Olen vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana ymmärtänyt, miksi pappien työ erosi aikoinaan heimopäällikön työstä ja miksi diplomaatin työ erosi sotilasjohtamisesta.

Suomessa on paljon puolustuksen harrastajia, joiden henkilökohtainen taistelutaito ja taistelutahto ei mitenkään riittäisi niiden sotien voittamiseen, joita he polittisella tahdollaan synnyttävät.

Aikana, jolloin Italia, Ranska ja Saksa varustelevat Venäjän federaation asevoimia sukellusveneteknikalla, sota-alustekniikalla ja sotilaselektroniikalla, halutaan samaan joukkoon Venäjän ja sen ystävien kanssa Varsovan liiton ja eurooppalaisen NATO:n jatkoksi. Olisi tehokkaampaa liittyä suoraan Venäjän federaatioon kuin tukea ja edistää eurooppalaisen NATO:n silmukan kiristymistä Suomi-neidon kaulanympärillä.

Sen sijaan, että aseistariisutaan Pielistä, Saimaata ja Päijännettä, kannattaisi keskittyä oleelliseen uivin miehistönkuljetusvaunuin.

Kymijokikin voitaisiin Korian sillan rikkoonnuttua ylittää sutjakasti vaikka näin, jos keskityttäisiin oleelliseen ja uskallettaisiin mennä Kymijoen itäpuolelle.
http://www.youtube.com/watch?v=JpRiTRuwLWQ

Pertti Ikonen

"että suomalaiset, joita oli pidetty sympaattisina ja mukavina naapureina, itse asiassa yhäkin kantavat kaunaa venäläisille ja salaa päin suorastaan synkästi vihaavat heitä."

Heh. Minä kun venäläiseen tehtaaseen, nokian yhteistyöyritykseen n. 1991 menin, tuli varsin outo tunne, kun venäläinen taho kertoi, että 4 mm kierretapit ovat koko maasta loppu. Löin pakan kouraan.

No meni jonkun aikaa ja kierretapit palautettiin. Mutta samalla minulle esitettiin, että jos voisin lainata taskulaskintani, jotta paikallisen tuotannon parametrit saataisiin ajoissa laskettua.

Eli, ei noissa tilanteissa ollut yhtään mitään naapurikaunaa puolin eikä toisin. Hyväksyivät täysin sen, että meillä suomalaisilla on teknologia hallussamme tuon käynnistämiseen tarvittavat varat.

Jukka Palo

Juuri niin. Kun keskitytään oleelliseen, tulee tuloksia niin kuin tuleekin nälän vaaniessa kupissa.

Jukka Palo

"Edellä on puhuttu vain ”suomalaisista” ja ”venäläisistä”. Itse asiassa molemmat tietenkin jakaantuivat erilaisiin ryhmiin. Liberaali venäläinen mielipide puolusti koko ajan Suomea. Taantumuksellinen suunta sen sijaan vaati Suomen erityisaseman tuhoamista ja mustamaalasi parhaansa mukaan sekä Suomen poliittisia ja yhteiskunnallisia oloja että sen kansaa."

Puriskevitš http://fi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Puri%C5%A1ke...

Markov II http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Yevgenyevich_...

Pokrovski

Luottamus: keskustelua duumassa Suomen asemasta
http://www.youtube.com/watch?v=9gWGI_udMvY

markku palonen

Venäjä on maailman rikkaimpia raaka-aineistaan ja maailman köyhimpiä bkt:staan.
Japani on maailman 3 rikkain bkt:staan ja maailman köyhimpiä maansa raaka-aineistaan.

Tämä kertokoon jotain Venäjästä.

Venäläinen ei mieti huomista päivää,Suomalainen suunnittele vuosien päähän.

Kertokoon tämäkin jotain.

Suomessa on vallalla oma mafia, joka hakee EU:n tunnustusta välittämätti siitä, mitä se kansalle tulee maksamaan.Käteinen on sanonut että pakkia ei ole.Soisi olevan edes pieni kääntösäde, jotta voitaisiin politiikan suuntaa muuttaa.

Mikko Jack

Niinhän se yleensä menee, että ne joilla on metsää, myyvät puuta elääkseen, ja ne joilla ei ole metsää, veistävät puuta elääkseen.

Toimituksen poiminnat