timovihavainen

Ennakkoluuloista ennakkotietoon

Helsingin Sanomien rasismia koskeva gallup osoitti ilahduttavasti, että suomalaiset ovat asenteiltaan hyvin avoimia eri rotuja ja kulttuureja edustavien ihmisryhmien yhteiselolle. He eivät pelkää ihmisiä, jotka ovat toisen näköisiä kuin valtaväestö.

Vain viisi prosenttia kansasta oli ”täysin samaa mieltä” väitteestä, jonka mukaan olisi parempi, että eri kulttuureista lähtöisin olevat ihmiset elävät toisistaan erillään eivätkä sekoitu keskenään. Kahdeksan prosenttia oli tästä osittain samaa mieltä ja jyrkästi erimielisten ryhmä oli niinkin suuri kuin 62%. Tämä ei ainakaan osoita ksenofobiaa, pikemminkin kenties hyväuskoisuutta, mutta asian absoluuttinen arvottaminen lienee mahdotonta.

En myöskään ole kuullut, että olisi jonkinlaista konsensusta siitä, miten monien olisi oltava tästä asiasta mitäkin mieltä. Suomalaiset eivät myöskään pidä ulkonäöltään ja kulttuuriltaan poikkeavia ihmisiä ennustamattomina ja pelottavina. Vain kolme prosenttia oli tästä täysin samaa mieltä, 68% täysin eri mieltä.

Mutta onko näillä tuloksilla jotakin tekemistä ennakkoluuloisuuden kanssa? Asia riippuu siitä, miten ennakkoluuloisuus määritellään. Jos se tarkoittaa vääriä ja mihinkään perustumattomia käsityksiä vallitsevista asenteista, osoitti tutkimus, että niitäkin kyllä on ja vieläpä huomattavan paljon.

Peräti kuusikymmentäkuusi prosenttia vastaajista nimittäin arveli, että maassamme ilmenisi ”paljon” tai ”melko paljon” rasismia. Itse asiassa sen määrä osoittautui sitten hyvin vähäiseksi, kun samoilta henkilöiltä kysyttiin, tunnistavatko he ”rasistisia piirteitä” itsessään. Ilmeisesti kyseessä siis oli toisiin suomalaisiin projisioitu ennakkoluulo, jonka funktiona lienee ollut pönkittää ajatusta omasta moraalisesta paremmuudesta ja jonka muut kysymykset osoittivat perättömäksi. Rasistisista käyttäytymismalleista, toimenpidesuosituksista tai edes asenteista tähän kysymykseen annetut vastaukset eivät tietenkään voi sanoa yhtään mitään.

Ennakkoluuloksi paljastui tulosten valossa myös toisessa tutkimuksessa suoritettu kysely vähemmistöjen edustajilta. 34% oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että ”suomalaiset ovat rasisteja”. Lyhyestä selostuksesta ei käy ilmi, oliko kysymys asetettu tuolla tavalla, kokonaisen kansan kaikkia edustajia koskevaksi yleiseksi väitteeksi, mikä tuntuisi hiukan kummalliselta, vai oliko kyse normaalista kollektiivia koskevasta ennakkoluulosta. Ainakaan sille ei HS:n gallupista löytynyt katetta.

Tasavallan presidentin mielestä tutkimus osoitti, että ihmisillä on ulkomaalaisiin nähden ”oikeita ongelmia, mutta vääriä vastauksia”. Delfoin oraakkeli olisi kai voinut sanoa asian selvemmin. Arvojohtajan tehtävänä lienee vaalia oikeiksi koettuja arvoja, mutta asian yhteyttä kyseisen tutkimuksen tuloksiin on vaikea käsittää.

On jokseenkin uskomatonta, että kyseisen gallupin tulosten tulkittiin Helsingin Sanomissa tarkoittavan sitä, että rasismi olisi Suomessa hyvin yleistä ja suorastaan suuri ongelma. Asiasta olisi viimeinkin kehitettävä jonkinlainen vertaileva mittari, joka perustuisi eri maissa tehtyihin tutkimuksiin. Poliitikkojen kritiikitön reagointi lehdistön johdatteleviin tulkintoihin aiheuttaa vain myötähäpeää ja Helsingin Sanomien ja tarkoitushakuinen revittely tuskin saa aikaan muuta kuin ansaittua paheksuntaa.

Mutta kriittisen kansalaisen on syytä kysyä sitäkin, mitä vikaa ennakkoluuloissa oikein on? Voidaanko ne edes periaatteessa korvata ennakkotiedoilla vai onko aina väistämättä tyydyttävä vain jonkinlaisiin ennakkoluuloihin, myönteisiin tai kielteisiin?

1960-luvun sosiologit arvostivat suuresti rationaalista käyttäytymistä. Asenteellinen jäykkyys, informaation torjunta ja ennakkoluuloisuus olivat heidän mielestään sitä irrationaalista painolastia, joka haittasi pluralistisen yhteiskunnan toimintaa ja itse kunkin onnellista elämää.
Ennakkoluulolla tarkoitettiin tuolloin vääriä tai mihinkään perustumattomia tiedollisia oletuksia. Ihmisryhmiä saatettiin torjua jo ennakolta, vaikka heistä ei tiedetty yhtään mitään. Tutkijat herkuttelivat jopa kysymällä mielipiteitä aivan keksityistä ryhmistä ja huomasivat, että tietyt vastaajat suhtautuivat myös niihin, kuten muihinkin kielteisesti. Ennakkoluuloisuus oli ilmeisesti persoonallisuuteen liittyvä mekanismi, jolla ei ollut kohteidensa kanssa paljoakaan tekemistä.

Ennakkoluuloisuuden vahingollisin ja ehkäpä myös typerin ilmenemismuoto oli ja on aina ollut ihmisyksilöiden arvottaminen heidän viiteryhmänsä perusteella. Niinpä esimerkiksi joskus maailmassa saatettiin lähteä siitä, että joku henkilö oli varmaankin keskivertoa vilkkaampi, älykkäämpi, luotettavampi tai sympaattisempi, koska hänen viiteryhmällään yleisesti arvioitiin olevan tällaisia ominaisuuksia. Vastaavasti joidenkin toisten viiteryhmien kohdalla ennakoitiin yksilön olevan tietyissä suhteissa muita vajavaisempi. Tämän johdosta jotkut ryhmänsä edustajiksi leimatut yksilöt joutuivat erityisesti ponnistelemaan osoittaakseen, etteivät ole oletetun kaavan mukaisia. Jotkut toiset taas saivat ansiotonta arvonnousua. Kokonaisuutena ottaen kyseiset viiteryhmät saattoivat toki olla enemmän tai vähemmän ennakkoluulojen mukaisia, eihän niistä koskaan voi samanlaisia tulla.

On sanomattakin selvää, että yksilöiden arvostuksen sitominen heidän viiteryhmäänsä on sekä epäreilua että sivistymätöntä. Jokainen vastaa vain itsestään ja ansaitsee arvostuksensa itse tai on sitä ansaitsematta. Tämä on vanha liberaalin yhteiskunnan periaate, josta ei aiemmin ollut tapana tinkiä muualla kuin tolvanoiden piirissä ja totalitaarisissa maissa.

Mutta ajat ovat tainneet muuttua. Amerikkalainen yhteiskunta näyttää olleen uranuurtajana kehitettäessä aivan uudenlaista kanssakäymisen normistoa, joka nimenomaan edellyttää, että jokaista yksilöä on kohdeltava viiteryhmänsä jäsenenä. Viiteryhmän on taas a priori katsottava nauttivan immuniteettia kaikenlaista negatiivista kritiikkiä kohtaan. Yleisenä järkevänä lähtökohtana näyttää olleen, että ennakkoluuloja ei saa kohdistaa yksilöihin, mitä jo yleinen sivistyneisyys ja säädyllisen käytöksen normit perinteisesti edellyttävät. Mutta kun tämän lisäksi vielä on ruvettu vaatimaan, ettei ihmisillä saa olla myöskään viiteryhmiä koskevia ennakkoasenteita, ollaan jo aivan eri alueella. Käytännössä edellytetään, että kaikki tieteellinenkin tieto viiteryhmien ominaisuuksista on ennakkoluuloa, mikäli siinä ilmenee jotakin epäedullista. Tämä tarkoittaa käytännössä rationaalisen ajattelun ja empiirisen havainnoinnin kieltämistä, esimerkiksi tilastojen salaamista.

On selvää, että eri yhteiskunnalliset ryhmät käyttäytyvät eri tavoin. Niiden arvot, normit ja yleiset taipumukset poikkeavat toisistaan. Se, joka ei tätä tunnusta, sulkee yksinkertaisesti itsensä tärkeän faktatiedon ulkopuolelle. Tämä saattaa edesauttaa käpertymistä omaan ihannemaailmaan, mutta järkevän käyttäytymisen ja rationaalisen yhteiskuntapolitiikan kannalta asenne on tuhoisa.

Mutta ei ole syytä antautua obskurantismille. Viiteryhmistä nimittäin voimme saada myönteisten tai kielteisten ennakkoluulojen sijasta myös objektiivista ennakkotietoa ja sen hankkiminen onkin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen velvollisuus. Yksinkertaisesti typeriä ovat ne, jotka leimaavat yksilöitä viiteryhmän perusteella, olipa leima myönteinen tai kielteinen, mutta sama koskee myös ryhmiä koskevan tiedon kieltämistä. Tarvitsemme tilastotietoja ja niiden kriittistä tulkintaa. Mielikuvagallupit, joiden tulosten yli sitten vielä tarvittaessa kävellään häikäilemättä, ovat pelkkää pilkantekoa vakavasta asiasta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Pohjois-Karjala -projektin alkuvaiheissa suoritettiin itäsuomalaisten keskuudessa kyselytutkimus mm. siitä, millä perusteella ihmiset valitsevat ruokakaupasta ostamansa tuotteet. Vaikka tiedettiin, että väestö söi suunnilleen maailman epäterveellisintä ruokaa, ylivoimainen valtaenemmistö ihmisistä ilmoitti valitsevansa ostoksensa nimenomaan terveydellisin perustein.

Kun EY:stä aikoinaan alettiin puhua, ruvettiin myös mittaamaan yhteisön kannatusta kansalaisten keskuudessa. Kannatuslukemat olivat hyvät, mutta sitten joku keksi kysyä mitä tiedämme EY:stä. Vielä useammat uskoivat Suomen jo olleen yhteisön jäsen.

Kyselyissä kyselijä saa sitä mitä tilaa. Vastausten tulkitseminen ilman laajaa kontekstia, johon myös psykotulkinta kuuluisi, on turhaa. Eikä vain turhaa, vaan ihan hölmöä.

Timo Bergman

Kyselyssä perussuomalaisten kannattajiksi ilmoittautuneista 51 prosenttia katsoi, että "joihinkin rotuihin kuuluvat ihmiset eivät kerta kaikkiaan sovi asumaan modernissa yhteiskunnassa".

Tämä on Vihavaisen mielestä "ilahduttavaa"?

kati sinenmaa

Timo B. ""joihinkin rotuihin kuuluvat ihmiset eivät kerta kaikkiaan sovi asumaan modernissa yhteiskunnassa." Tämä on Vihavaisen mielestä "ilahduttavaa"?"
.

Eikös se ole totuus: Mikä haloo syntyikään siitä, kun aussit adoptoivat väkisin abojen lapsia ja pyrkivät kasvattamaan heistä ausseja... Miten nyt yht'äkkiä vihervasemmisto haluaakin, että mikä tahansa alkuperäinen kulttuuri voidaan tuhota tuomalla heidät elämään Suomeen, -- koska heillä on suomalaiseen elämään synnynnäinen kyky.

Juuri siitä tässä on kyse; Mokuttajien mukaan esimerkiksi Amazonasin intiaaneilla on synnynnäinen kyky länsimaiseen kulttuuriin;
annetaan vain heille ilmaiseksi kännykkä, internet, televisio, auto ja muutama muu vempain, ---- ja sitten rakennetaan niille kasvihuone, jotta he tuntisivat olevansa täällä kotonaan, koska mokuttajien mukaan he eivät kuitenkaan voisi elää täällä, jollei heille järjestettäisi suomalaisten veronmaksajien rahoilla amazoonasin kaltaiset olosuhteet.

Mokuttajien mukaan Suomen pitää kotouttaa muslimitkin Suomeen rakennuttamalla heille islamilaiset olosuhteet halal-jutskineen, koska muutoin he eivät mokuttajien mukaan voisi olla täällä kuin kotonaan. Jokainen islamilainen rakennus Suomessa todistaa, että maahanmuuttajat eivät voi asua modernissa yhteiskunnassa.

Voi tietysti olla, että tämän kuultuaan monikulttuurisuuden puolustajat julistavat kaikki yhteiskunnat moderneiksi.... Ainiin, mutta jo pelkkä monikulttuurisuuden julistaminen todistaa, että mokuttajien mukaan maahanmuuttajat eivät pysty sopeutumaan Suomen, koska heidän pitää asua täällä jonkun muun kulttuurin kuin suomalaisuuden mukaan,
koska muutoin monikulttuurisuus ei voisi olla totuus -mokuttajille-, jolloin triviaalisti huomataan, että ne ovat juuri mokuttajia, jotka ovat sitä mieltä, ettei joihinkin kulttuureihin kuuluvat pysty elämään modernissa yhteiskunnassa. Ainiin, mutta tämä totuus on helppoa kumota sillä, että julistetaan kaikki kulttuurit moderneiksi,...
Sillai

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Juuri siitä tässä on kyse; Mokuttajien mukaan esimerkiksi Amazonasin intiaaneilla on synnynnäinen kyky länsimaiseen kulttuuriin;
annetaan vain heille ilmaiseksi kännykkä, internet, televisio, auto ja muutama muu vempain,

Kyllä. Näin ajattelemme.

kati sinenmaa

Mutta kun heillä näyttää olevan synnynnäinen kyky primaarisesti asua ja elää Amazonasin intiaaneina. Mitäs siihen sanot? Montako kulttuuria on ihmiseen geneettisesti laitettu? Ja mikä niistä on ensisijainen? Jos muslimeilla on synnynnäinen kyky elää suomalaisena, miksi siten vihervasemmisto joutuu holhoamaan heitä ja pitämään avuttomina:

Inna Patrakova Helsingin Sanomissa 15.11. 2011: "Kuka haluaa, että häneen suhtaudutaan kuin raukkaan, jolle ruoka pureskellaan suuhun?"

Jos esimerkiksi somaleilla on synnynnäinen kyky suomalaisuuteen, miksi he eivät ole keksineet sitten suomalaisuutta? En ymmärrä? Johtuuko minun ymmärtämättömyys minusta vaiko monikulttuurisuus-ismin valhellisuudesta, koska yleensä pidän itseäni kykenevänä omaksumaan realiteetteja?

Suomen romanit ovat asuneet täällä vasta viisisataa vuotta. Miten kauan minun pitää vielä odottaa, että heidän synnynnäinen kykynsä suomalaisuuteen tulee esille? Miksi romanit kaikkialla näyttävät omaavan samanlaisen kansanluonteen?

Auttakaa minua näiden ymmärtämisessä, älkääkö vain julistako, että muiden tulee uskoa teidän mokuttajien totuudet sellaisenaan? Sillä, jos te ette auta minun ymmärrystä, niin silloin minun on pakko syventää yhä edelleen tätä kritiikkiä. Mitäs siihen sanotte? Onko vastaus siinä, että erään rauhan uskonnon kritisoiminen tehdään laittomaksi, jotta Suomessa asuvat muslimit voisivat rauhassa elää omaa synnynnäistä kulttuuriaan? Vieraan kulttuurin holhouksenalaisina.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Amatsonin alueelta löytyi joitakin aikoja sitten ensimmäinen kansa, jolla ei ollut lainkaan lukusanoja, ei edes lukua yksi. Kansan kieli oli myös niin omaperäistä, että se näyttää iskevän viimeisen niitin Chomskyn teorialle synnynnäisestä kieliopista.

Tietenkin tällaisen Amatsonin intiaanin muuttaessa Suomeen esimerkiksi rahan käyttö tuottaisi alkuun hankaluuksia. Näillä kansoilla voi olla myös omia tapoja: nainen imettää lasta viisi vuotta ja elää tämän ajan selibaatissa, alle 13-vuotiaat lapset tapetaan heimon miesten toimesta, jos lasten isä saa surmansa sodassa tai keskinäisissä tappeluissa - jotta lapset eivät jää "kitumaan", ym. Erään kansan naiset valittavat sitä kovaan ääneen ja surkeasti, jos heidän aviomiehensä ei hakkaa heitä tarpeeksi, ja näin heillä ei ole arpia esiteltäväksi muille naisille - tämän he tulkitsevat aviomiehen kiinnostuksen puutteeksi.

Pitää muistaa, että sana monikulttuurisuus on tullut alunperin antropologiasta, ja näitä kulttuurin piirteitä ja niiden muuttumista ja sopeutumista uuteen on paljon tutkittu tässä tieteenalassa, johon kuuluu myös biologinen antropologia, eli tieteenala, joka tutkii mm. eri kansojen biologisperäisiä eroja.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Sanot että "Tarvitsemme tilastotietoja ja niiden kriittistä tulkintaa" mutta kuitenkin "yksilöiden arvostuksen sitominen heidän viiteryhmäänsä on sekä epäreilua että sivistymätöntä" ...

Ajattele loppuun ... Siis ihmisryhmien ominaisuuksia/käyttäytymistä saa tutkia - mutta sitä ei saa sitten soveltaa mitenkään, vai?

Seppo Hildén

Hyvä ja analyyttinen blokikirjoitus.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

Seppo, tuo Timokin on selvästi purjehtija vaikka profiilikuvan paatti onkin vaakatasossa ja puomi purjeeton (mastorullareivi?).. Itse kirjoitus on hyvä.

Käyttäjän simomakela kuva
Simo Mäkelä

Hyvä, että tämä nostettiin etusivulle. Vielä kun näkis täällä Simon Elon samaa aihetta käsittelevän kirjoituksen, niin hyvä olisi.

Matias Gerlich

Monikulttuurisuuden kannalta Suomella on eräs etu joka esim. briteiltä puuttuu. Meillä ei ole siirtomaaimperiumin kautta syntynyttä arroganssia peruspohjavirettä. Suomalaiset olivat vajaa sata vuotta sitten pikemminkin rasistisen hyökkäyksen kohteita. Näin ollen meillä pitäisi olla jopa jonkin verran enemmän empatiaa heitä kohtaa joita on sorrettu ihonvärinsä perusteella. Lisäksi olemme pieni kansa joka on aina joutunut sopeutumaan. Englantilaisilla on sen sijaan äärimmäisen synkkä historia mm. irlantilaisten törkeän sortamisen myötä, Afrikan orjuudesta puhumattakaan.

Ainakin osittain suomalaisten rasistisuus on myytti, jonka halutaan elävän, koska siitä on tietyillä tahoilla poliittista hyötyä ja merkitystä. Rasismipuheet on lisäksi suhteutettava yhteiskunnalliseen tilanteeseen jossa vasemmisto tuntee voimattomuutta globalisaation puristuksessa, eväitä kun haasteisiin ei näytä olevan.

Anis Harran

Itse asiassa minusta olisi tervetullutta jos suomalaisilla olisi enemmän tervettä itsetuntoa, enemmän ylpeyttä ja vähemmän kateutta. Ei olisi pahitteeksi vähän enemmän myös mielikuvitusta ja omaa ajattelukykyä, ja vähemmän aivotonta kopiointia.

Suomalaisten rasistisuus oli myytti vielä viisi vuotta sitten, mutta jostain syystä suomalaiset ovat viimeisten muutaman vuoden aikana keksineet ottaa kaiken ilon irti muualla jo huonoiksi havaittujen pyörien keksimisestä uudelleen. Ei tosin ole vain suomalaisten vika.

Suomalaisen vihan ja kaunan taustalla ei olekaan herrakansoille tyypillinen arroganssi vaan päähän potkittujen maaorjien alemmuuskompleksi. Yritetään väen vängällä keksiä olkinukkeja miksi ne ja nuo ovat meitä huonompia ja alempiarvoisia, vaikka samaan aikaan kuvitellaan "niiden" vievän naiset, duunit ja valloittavan maailman aivan heti kohta kyllä. Ja se näkyy siinäkin kuinka samaan hengenvetoon vihataan myös oman kansan "herroja", koulutettuja ja älymystöä, hurreja ja lännettäjiä.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

TV: "Peräti kuusikymmentäkuusi prosenttia vastaajista nimittäin arveli, että maassamme ilmenisi ”paljon” tai ”melko paljon” rasismia. Itse asiassa sen määrä osoittautui sitten hyvin vähäiseksi, kun samoilta henkilöiltä kysyttiin, tunnistavatko he ”rasistisia piirteitä” itsessään."

Muistan erään tutkimuksen (vaikka en tarkkoja lukuja), jossa kysyttiin arviota omasta autolla-ajotaidosta keskivertoon nähden. Murskaava enemmistö ilmoittautui keskivertoa paremmaksi ajajaksi.

Mitä näistä opimme?

Opimme ettemme opi mitään.

Jukka Korhonen

Kirjoita tämä nyt yksinkertaistetusti uudelleen, niin että mukasuvaitsevaisto, Hesari, Biaudet, Halonen, Thors, Kiljunen, Päivi Lipponen ym. mokuttajat ymmärtävät sanomasi.

Matias Gerlich

Timo kaipaa tilastoja ja niitä kaipaamme kaikki. Pohjimmiltaan suurin osa ns. tieteestä on kulttuurisesti asenteellista joten luotetaan nyt matematiikkaan ja tietyin varauksin myös tilastoihin (niiden tulkinta on taas eri juttu). Tässä tilastotietoa USA:n eri väestöryhmien avioeroasteesta 10 vuotta avioliiton solmimisen jälkeen. Valkoisten keskinäisten liittojen avioeroasteesta annetaan lukema 100. Tässä tulokset:

AVIOEROT

-Aasialaiset 45
-Valkoinen mies/afroamerikkalainen vaimo 56
-Latinot 65
-Valkoinen mies/Latinonainen 95
-valkoiset 100
-Valkoinen mies/Aasialainen vaimo 105
-Afroamerikkalaiset 108
-Latinomies/valkoinen nainen 115
-Aasialainen mies/valkoinen vaimo 160
-Afroamerikkalainen mies/valkoinen vaimo 208

On täysin mahdotonta rasismin ja ennakkoluulojen kannalta todeta mitään noista tutkimustuloksista sinällään. Kaikkein älyttömintä olisi väittää että rasismin kannalta ongelmallisin tapaus olisi tämä valkoinen, eurooppalainen mies. Hänen avioliittonsa kestävät tilastojen perusteella myös Afrikassa syntyneiden naisten (siirtolaisten) kanssa huomattavasti paremmin kuin valkoihoisten kanssa.

Voidaanko myöskään väittää että parisuhteissa varsinainen ongelmatapaus olisi emansipoitunut eurooppalainen valkoihoinen femakko?

http://en.wikipedia.org/wiki/Interracial_marriage_...

"In the case of Black wife/White husband marriages, divorce by the 10th year of marriage is 44% less likely than among White/White unions. "

(A 2008 study by Jenifer L. Bratter and Rosalind B. King conducted on behalf of the Education Resources Information Center examined whether crossing racial boundaries increased the risk of divorce.)

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Kuka nainen olisi niin tyhmä, että hyvin tienaavasta miehestä eroaisi? Tämä selittää tilaston, sillä valkoihoiset miehet johtavat tulotilastoja.

Matias Gerlich

Väärin. Tulotilastojen kärjessä olivat aasialaiset miehet. Sen sijaan naisen puolella mustien ja valkoisten tuloerot olivat hyvin vähäiset.

Asian male: $32,419 (2004)
White/European American: $31,335 (2004)

White/European American female: $17,648 (2004)
Black/African American female: $18,379 (2004)

Itseasiassa tuloilla näytti olevan aika huono korrelaatio avioerojen riskialttiuden kanssa. Valkoinen nainen on jostain muusta syystä avioliittomarkkinoiden riskitapaus oli kyse siten minkä etnisen ryhmän miehestä tahansa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_income_in_th...

Aleksi Laine

Vihavainen puhuu kategorioista (esim. viiteryhmistä) ja niihin liitetyistä ominaisuuksista harhaanjohtavasti: "On sanomattakin selvää, että yksilöiden arvostuksen sitominen heidän viiteryhmäänsä on sekä epäreilua että sivistymätöntä. Jokainen vastaa vain itsestään ja ansaitsee arvostuksensa itse tai on sitä ansaitsematta. Tämä on vanha liberaalin yhteiskunnan periaate, josta ei aiemmin ollut tapana tinkiä muualla kuin tolvanoiden piirissä ja totalitaarisissa maissa."

Kategorioita on ihan pakko käyttää. Esimerkiksi ihmisten arvioiminen yksilöinä on mahdotonta (eikä se edes ole tavoiteltavaa kaikissa tilanteissa ja loppuun asti).

Kannattaa kuitenkin varoa, että ei väitä kategorioita ainoiksi mahdollisiksi ja niihin liitettyjä ominaisuuksia muuttumattomiksi. Tuo on rasistien kategoriavirhe, ei suinkaan se, että he käyttävät kategorioita (rotua, etnistä kulttuuria) sinänsä.

En viitsisi selittää näin itsestään selviä asioita, mutta pakko näemmä on, kun tohtorismieskin ... ;-)

Simon Wahlroos

Kannattaa myös huomioida se että totalitäärisemmin keskusjohtoisissa yhteiskunnissa kulttuurin yhdenmukaisuuden paine on suuri ja siksi voidaan melko suurella todenäköisyydellä yleistää kyseisen yhteiskuntaryhmän käytöspiirteitä melko yhdenmukaiseksi poikkeuksien vahvistaessa säännön. Varmasti sen takia sellaisesta yhteiskunnasta lähtöisin oleva ihminen helposti yleistää myös tänne tullessaan suomalaiset sellaisiksi liberaaleiksi, joita hallintovaltaeliitti ja heidän kätyrinä mediavaltaa käyttävät tahtovat julki tuoda eli esitellä itsestään, lakeijoistaan ja sisäänpäinkääntyneemmistä suomalaisista. Todellisuus on kuitenkin kaikkialla vaihtelevissa määrin erilainen kuin vallanpitäjien kulttuurikylpyaivopesu antaa virallisesti ymmärtää.

Länsimaisessa liberaalissa yhteiskunnassa pieni yhdenmukaisuuden paine on ainakin ideaalitasolla tosi eli periaatteessa ihmisiä pyritään kohtelemaan yksilöinä, jos eivät sitten satu kuulumaan valtaeliittiä haastavaan (konservatiivisempaan) poliittiseen ryhmään. Silloin esim. Perussuomalainen puolue voidaan yrittää julkisesti mustamaalata yhden yksilön eli Hakkaraisen neekerukkopuheista, mutta eduskunta- ja kunnallisvaalit tulevat sitten osoittamaan kuinka hyvin sellainen aivopesu uppoaa kansalaisiin. Perussuomalaisten kannalta katsottuna voisi puhua muka-suvaitsevaisen hallinto- ja mediavaltaeliitin harjoittamista olkiukkopuheista eli argumentaatiovirheestä esim. silloin kun Halla-Aho mainitaan syntipukkina omaan pahaan oloon (kun ideaali ja todellisuus eivät vastaa toisiaan) ja esitetään Hakkaraisen tavoin netissä ujeltavia vastalauseita Perussuomalaista "olkineekerukkoa" vastaan. Perusuomalaiseet ja maahanmuuttajat ovatkin siis erittäin helposti verrattavissa toisiinsa, koska heilä ei ole ollut oikeuksia tai valtaa yhteiskunnassamme ja heitä yhdistääkin lähinnä sorrettu asema ja usein myös konservatiivisempi elämänasenne, jonka vallankumousta ei ihannoida tietenkään kun vallanpitäjien palli huojuu lähestyvissä kunnallisvaaleissa mutta toisaalta vastaavaa suvaitaan ja jopa ihannoidaan herkemmin vieraissa kulttuureissa.

Näyttää siis vahvasti siltä että tämä epämääräinen rasismiteema on eräänlainen poliittinen olkiukko, jolla pyritään julkisesti hajoittamaan kansallista etua ajavaa vastarintaa ilmaisevat poliittisesti vaikuttavat yksilöt ja heidän viiteryhmänsä kulttuurikannibalismin ja kolonialismin tieltä, jonka juuret taitavat tosiaan olla siellä Amerikassa. Siellähän ihmiset ovat intiaaneja sortavan lähtokohtansa myötävaikutuksella kasvaneet ja sortuneet kaikkialla muuallakin alkuperäisväestöjä syrjivään kolonialisoivaan mentaliteettiin Kolumbuksen yms. tavoin ja jatkaneet traditiotaan näihin päiviin saakka.

Ilmeisesti liberaalien Amerikan-Eurostoliiton ihailijoiden toimesta Suomessakin on kulttuurillisen sekasorron myötävaikutuksella rasismista tullut käyttökelpoinen työkalu ylikansallisille korporatiivisille vallanpitäjille, vaikka se istuu hyvin teennäisesti suomalaisten sisäänpäin lämpiävään mentaliteettiin. Siitä esimerkkinä ovat pöyristyttävän vihamieliset henkilökohtaiset media- ja syyteinkvisitiot paikallisia toisinajattelijoita ja kansallista etua ajavaa puoluetta kohtaan. Sen takia Suomessa taitaa vallita voimakas yhdenmukaisuuden paine "suvaitsevuuden" eli rasistiksi leimautumisen pelon suhteen.

Yhdenmukaisuuden paine kehitysmaissa vanhan kokemukseni perusteella on ollut paljon terveemmällä konservatiivisemmalla yhteisöllisellä pohjalla Afrikassa, kuin Suomessa. Nykytila lienee muuttunut liberaalimmaksi kulttuurivaikutteiden takia. Täällä Suomessa ihmisiä pakotetaan sanktiotoimenpiteillä omaksumaan liberali "anti-rasistinen" ideaalinen kupla. Vastaavasti Neuvostoliitossa aikoinaan 1980-luvulla ajateltiin että kun jaetaan kakille yhteisöllisesti yhtä paljon ja ihmisiä aivopestään poliittisesti tarpeeksi kauan tuon yhteisölliseti puutteita vailla oleva ideaalitilan toteutumiseksi, niin tuloksena on yhteiskunta jossa ovissa ei ole lukkoja vuonna 2010. Arvatenkin vuosikymmenen aivopesukulttuurikylpyjen kuluttua meilläkään ei Suomessa ole sitä niin kauheaa rasismia. Tai sitten saamme kokea onnellisen Amerikan autuuden, jossa väestö eriytyy yhä enemmä omien viiteryhmiensä hallitsemille alueille tai Somalian homogeenisen (=yhdenmukaisen) autuuden jossa toisia syrjitään vain siksi, että ovat eri klaanista ja puhuvat hieman eri tavoin murtaen.

Matias Gerlich

Theodore W. Allen kaksiosaisessa teoksessaan "The Invention of the White Race" selvitti seikkaperäisesti modernin aikakauden rasismin syntyyn liittyneen taloudellis-poliittisen eliitin tarpeen luoda puskuri pienen yläluokan ja eri etnisistä ryhmistä koostuneen työtätekevien joukkojen väliin. Tässä yhteydessä valkoisille, jotka olivat suurimmalta osalta yhtä köyhiä ja varattomia kuin mustat, luotiin käsitys heidän paremmuudestaan ja jossa heillä annettiin tiettyjä etuoikeuksia mustiin verrattuna kun taas mustat (ja intiaanit) menettivät ne ml. mm. ikiakaiset äänestysoikeudet Virginian ja muiden alueiden vaaleissa. Rotuidea palveli siis pienen eliitin etuja. Valkoisten massat nielivät tarinan sellaisenaan. Isämaallisuutta on myös käytetty massojen kesyttämisen poppakonstina usein menestykselläkin.

Nykyisessä globaalissa maailmantaloudessa rasismista, patriotismista ja kansallisaatteista ei ole eliitille suurtakaan hyötyä joten nyt niistä voidaankin sitten tehdä vaikka pahe. Mutta tilanne voi muuttua jos massat aivat tosissaan sisäistävät sen että olemme eri etnisistä taustoista huolimatta veljiä ja sisaria keskenämme. Mitenkä eliitti tulee sitten suhtautumaan jos tuollainen mahdollinen uusi solidaarisuus mustien, valkoisten, arabien, intiaanien ja muiden ryhmien kesken johtaakin yhteiskunnalliseen taisteluun globalisoitumisen huumassa nautiskelevaa eliittiä kohtaan? Mikäs sitten keksitään taas puskuriksi massojen ja pienen etuoikeutettujen joukon väliin? Näin varsinkin jos ja kun paljon mainostettu keskiluokka kutistuu, köyhtyy ja havaitsee olevansa pohjimmiltaan täysin samassa jamassa kuin alemmat sosiaaliset ryhmät.

Kannattaa aina muistaa että rasismi ideologiana ja vallanvälineenä on viime kädessä eliitin työkalu. Massat eivät ole sitä koskaan keksineet, mutta heitä vastaan sitä on käytetty.

Anis Harran

TV: "Käytännössä edellytetään, että kaikki tieteellinenkin tieto viiteryhmien ominaisuuksista on ennakkoluuloa, mikäli siinä ilmenee jotakin epäedullista."

Tällaista "tietoahan" on koko netti pullollaan. Eri asia on sitten, kuinka tieteellistä se on ja etenkin kuinka rationaalista ja objektiivista tämän "tiedon" tulkitseminen ja siitä vedettävät johtopäätökset ovat.

TV: "On selvää, että eri yhteiskunnalliset ryhmät käyttäytyvät eri tavoin. Niiden arvot, normit ja yleiset taipumukset poikkeavat toisistaan. Se, joka ei tätä tunnusta, sulkee yksinkertaisesti itsensä tärkeän faktatiedon ulkopuolelle."

Ihanko totta? Voisiko professori kertoa joitain esimerkkejä näistä erilaisista arvoista, normeista ja "yleisistä taipumuksista", jotta en jäisi "tärkeän faktatiedon" ulkopuolelle.

Yksi harrastuksistani on istua kahviloissa puhumassa kansallisista, etnisistä ja kulttuurisista stereotyypeistä - jostain syystä suomalaiset ovat viime vuosina viehättyneet näistä puheenaiheista niin että ne aina väistämättä nousevat esiin. Joten en mielestäni elä professorin kuvailemassa sinisilmäisessä kieltäymyksessä.

On kuitenkin myös niin, että kaikissa kulttuureissa on lukemattomia alakulttuureja, ja on koulutettuja ja vähemmän koulutettuja ihmisiä, sivistyneitä ja moukkia, sosiaalisesti lahjakkaita ja lahjattomia, sekä vapaamielisiä ja ahdasmielisiä. Näissä yksilöllisissä taipumuksissa voi olla geneettisiä ominaisuuksia taustalla, mihin tulevat päälle kotikasvatus, koulutus, kaveripiirit, medioista tulviva propaganda ja paljon muuta. Kaikki tämä pitää ottaa huomioon jos halutaan esittää vähänkään vakavammin otettavia analyysejä "arvoista, normeista ja yleisistä taipumuksista".

Jostain syystä nykyisin on muotia, että täydet ummikot ja kaiken maailman huuhaakultteja seuraavat nettiöykkärit kuvittelevat tietävänsä kaiken mahdollisen tietyistä itselleen vieraista "kulttuureista" ja esiintyvät niiden asiantuntijoina. Ainakaan akateemista uskottavuutta sellainen löysä mutuilu ei kauheasti paranna.

Toimituksen poiminnat